Kimyasal Analiz

Analitik kimya Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biri.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kimyasal Analiz ilgili konular

 • Derişim

  Derişim, çözeltideki çözünen madde miktarı derişim (konsantrasyon) olarak tanımlanır. Derişim, yüzde derişim, molarite, ppt, ppm ve ppb c
 • Cisim

  Alm. Körper, Gegenstand (m), Fr. Gorps, objet (m), İng. Body, material, thing, matter. Maddenin şekil almış parçası. Ağırlığı ve hacmi ola
 • Kimya

  Kimya doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalı. Özellikle maddelerin yapılarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini ince
 • Polarimetri

  Işık, elektrik alan ve manyetik alan bileşenlerini içeren elektromanyetik dalgalardan oluşur. Elektromanyetik dalgaların bu iki bileşeni, birbi
 • Analitik kimya

  Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biri. Kimya biliminin belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümün
 • Kimyasal analiz

  Analitik kimya Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biri.
 • Analiz (kimya)

  Analiz (kimya) Alm. Analyse (f), Fr. Analyse (f), İng. Analysis. Bir madde içerisindeki bütün veya bir kaç komponentin miktar ve muhtevasını or
 • Işık absorbsiyonu

  Işığın maddesel ortamlar tarafından emilmesidir. 'fetih, orbitalde bulunan elektronlar foton soğurarak bir üst enerji seviyesine çıkar.
 • Işık emisyonu

  Işık emisyonu, enerji farkının o enerji farkına denk dalga boyundaki ışığın yayılması olayı. Bir atom tarafından absorplanan (soğurulan
 • Kimyasal ayar

  Kimyasal ayar bir kimyasal bileşiğin kimyasal analiz, kimyasal tepkime veya fiziksel test yapmakta kullanılmaya uygunluğunu belirten bir teknik st