Kemal-i Dirayet

Diğer anlamları

kemal-i dirayet

Osmanlıca kemal-i dirayet kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Dirayetin son derecesi.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kemal-i Dirayet ilgili konular

 • Bilme

  (Os. Vukuf, İttila, Teşhis, Mâlûmât, Mârifet, İrfân, İlim, Şuûr, Teyakkun, İstihbâr, İdrâk, Âgâh olma, Mehâret, Dirâyet; Fr. Savoir
 • Tefsir

  1- Genel olarak, yorum, yorumlama. 2- Daha özel olarak da, İslam teolojisinde, Kuran’ın metnini, Kuran’da yer alan ayet ve sureleri açıklay
 • Kur'an ilimleri

  Kur’ân (Arapça: القرآن / el-kur'ân‎) veya Kur’ân-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم / el-kur'ân el-kerim‎), İslâm Dîn
 • Dirayet tefsiri

  Dirayet tefsiri Kur'an'ın akla göre yapılan tefsirine verilen isimdir. Rivayetlere dayanmaksızın, sadece akıl yoluyla yapılan tefsir türüdür
 • Ruhu'l Meani

  Ruhu'l Meani (Tam adı: Ruhu’l Meani fi Tefsiri’l Kur’ani’l Azim, Türkçe anlamı: Yüce Kur’an’ın Tefsirinde Manaların Ruhu), Iraklı