--}}

Keldaniler

Keldaniler; Bir Hristiyan mezhebi.Efes Konsili`nden sonra bağımsız bir diofizit kilise kuran Nasturiler Hindistan ve Ortadoğu`da yayılırlar.1304 yılında Nasturilerin bazıları Katolikliği benimser ve Papa`nın otoritesini kabul ederler yeni kurulan bu kiliseye Keldani kilisesi adı verilir ve bu tarihten sonra katolikliği benimseyen Nasturiler`e Keldani adı verilir.

}

Keldaniler; Bir Hristiyan mezhebi.

Efes Konsili`nden sonra bağımsız bir diofizit kilise kuran Nasturiler Hindistan ve Ortadoğu`da yayılırlar.

1304 yılında Nasturilerin bazıları Katolikliği benimser ve Papa`nın otoritesini kabul ederler yeni kurulan bu kiliseye Keldani kilisesi adı verilir ve bu tarihten sonra katolikliği benimseyen Nasturiler`e Keldani adı verilir.

Keldaniler Papa`nın otoritesini kabul etmekle beraber kendi inanç sistemlerini korumuşlardır ve ayinlerini kendi dilleri Süryanicede yaparlar. Günümüzde ayinin bazı bölümleri Arapça olarak da yapılmaktadır.

Günümüzde Patriklik Merkezi Irak Bağdatdır. Patrikleri Mar Emanuel III Delly`dir.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Keldaniler
Keldaniler