--}}

Kavimler Göçünün Sonuçları

Kavimler Göçü, 350-800 yılları arasında Avrupa'ya yapılan şiddetli insan göçüdür. İlk dönem ve ikinci dönem olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kavimler göçünün sonuçları şunlardır:

a) Roma İmparatorluğu M.S. 395'te ikiye ayrıldı. Batı Roma 476 yılında yıkıldı. b) Krallıklar etkisini kaybetti, feodal rejim (Dere­beylikler önem kazandı. c) Kilise ve papalık güçlendi, skolastik düşünce önem kazandı. d) Avrupa devletlerinin (İngiltere, Fransa, İspanya) temelleri atıldı. e) İlkçağ kapandı, Ortaçağ başladı, f) Avrupa Hun Devleti kuruldu.

bkz. Kavimler Göçü

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kavimler Göçünün Sonuçları
Kavimler göçünün sonuçları