--}}

Katı

Maddenin üç fiziksel halinden, belirli bir hacim ve belirli bir şekle sahib olduğu hali. Katılar hacim ve şekil elastikliği gösterirler yani hacimlerini ve şekillerini değiştirmeye zorlayan kuvvetlere direnç gösterirler. Gayet belirli yüzeyler ve bütün yüzlerinde ayrık sınırlarla karakterize edilirler.

Katı maddenin üç fiziksel halinden, belirli bir hacim ve belirli bir şekle sahib olduğu hali. Katılar hacim ve şekil elastikliği gösterirler yani hacimlerini ve şekillerini değiştirmeye zorlayan kuvvetlere direnç gösterirler. Gayet belirli yüzeyler ve bütün yüzlerinde ayrık sınırlarla karakterize edilirler.

Maddenin üç hali gaz, sıvı ve katı halleridir. Gaz halinde moleküller ve tanecikler arasındaki uzaklıklar en büyük olup, her molekül serbestçe hareket eder. Sıvı halinde ise tanecikler daha az serbest olup daha düzenli hareket eder ve birbirinden ayrılmazlar. Katı hal, gaz ve sıvı hale göre genel olarak daha yoğun olup, büyük çekim kuvvetleri ile tanecikler birbirlerine daha yakın bulundurulurlar. Tanecikler belli ve sabit birer durum kazanmışlardır ve bu yüzden düzgün bir örgü yapısı gösterirler. Bu örgülü düzgün yapıya kristal denir. Katılar bu sebeple bir hacim ve belirli bir biçim gösterirler.

Cıva hariç madenlerin hemen hepsi normal sıcaklıkta katı haldedir.

Katılar, gazlara nisbetle hemen hemen sıkıştırılamazlar. Birbirlerine yakın biçimde duran moleküller arasında büyük çekim (kohezyon) kuvveti bulunduğundan termik genleşme katsayıları küçüktür.

Mum, cam ve katran gibi bazı katılar hacim ve şekillerini korumakla beraber düzgün kristalli bir yapıya sahip bulunmazlar. Bu tür katılara amorf (şekilsiz) cisimler denir.

Diğer anlamları

Katı

Rigid, solid

Katı

Türkçe Katı kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kati] adj. definite, exact, conclusive, flat, stark, stiff n. fold, layer, ply, coating, storey, story, flat, floor, deck, multiple, coat, fall, lap, stair adj. hard, firm, stiff, solid, insensitive, hard boiled, callous, emphatic, emphatical, hard and fast, ironclad, rigid, sclerous, square, steel, steely, stern, strict

Katı

sert, "yumuşak" karşıtı; sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın ya da üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp. hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim; çok, aşırı derecede. düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan; taşlık, konsa.

Katı

Türkçe Katı kelimesinin Fransızca karşılığı.
concret/ète, dur/e, rigide, ferme, endurci/e, solide, rude

Katı

Türkçe Katı kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. hart, rigoros

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Katı
Katı