Kastamonu Eyaleti

Osmanlı Devleti`nin eyaletlerinden birisi. Fatih Sultan Mehmet (Mehmet II) zamanında, İstanbul`un fethinden sonra, Osmanlı Devleti`ne kendiliğinden katılmıştır. Daha önce Candaroğulları Beyliği`nin merkezi idi.

Osmanlı Devleti`nin eyaletlerinden birisi. Fatih Sultan Mehmet (Mehmet II) zamanında, İstanbul`un fethinden sonra, Osmanlı Devleti`ne kendiliğinden katılmıştır. Daha önce Candaroğulları Beyliği`nin merkezi idi. 1985 Yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD`da Türkiye`de illere ve bölgelere göre kan grubu dağılımlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan bir araştırmada Kastamonu ilinde yaşayan insanların kan grubu ortalamalarının diğer illere göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bunun nedeninin bu bölgede yaşayan nüfusun Anadolu`ya gelen ayrı bir kavim olması olarak gösterilmiştir. Ayrıca Anadolu`ya lepra hastalığını getiren kavim olarak da bilinir.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kastamonu Eyaleti
Kastamonu Eyaleti