Karlofça

Karlofça, (Sırpça: Сремски Карловци, Hırvatça: Srijemski Karlovci), Sırbistan'ın kuzeyinde, Voyvodina’nın içinde yer alan tarihî bir kasaba ve belediye merkezidir. İdari olarak Voyvodina içinde, Güney Baçka İlçesi sınırlarındadır.Karlofça, (Sırp-Hırvat dilinde ``Sremski Karlovc``i), Sırbistan`daki Voyvodina özerk bölgesinde yer alan Srem ilinde kasaba.Belgrad`dan Subotica`ya ve Macaristan`a giden kara ve demir yollarının üzerinde yer alır.26 Ocak 1699`da burada imzalanan Karlofça Antlaşması`yla tarihsel önem taşır.

19. yüzyıla değin geniş bir özerklik kazanmış olan Voyvodina, 1814`te Macar tahtına bağlandı.Macarcayı resmi dil yapma girişimlerine tepki olarak, Sırplar 1848`de Karlofça`da Voyvodina`nın bağımsızlığını ilan ettiler. 1849`da Voyvodina Hırvatistan-Slovenya Krallığı`na bağlandı.Krallık, 1867`ye değin Avusturya egemenliği altında kaldıktan sonra, bu tarihten sonra yeniden Macaristan`a geçti.Voyvodina 1918`de Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı`nın (1929`dan sonra Yugoslavya Krallığı) bir parçası haline geldi.

Zengin bir tarım bölgesinde yer alan Karlofça`da tahıl ve hayvan yemi olarak kullanılan bazı bitkiler yetiştirilir; Fruska Dağlarındaki meyve bahçeleri ve bağlar da ünlüdür.Ayrıca tatlı su balıkçılığı yapılır.Nüfus (2002) 8,839.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Karlofça ilgili konular

 • Banat

  Macar ovası'nın güney bölümünde Tuna ile Mureş ırmakları ve Transilvanya Dağları arasında kalan bir bölge. Yüzölçümü yaklaşık ...
 • Karlofça Antlaşması

  Karlofça Antlaşması, 1699 İkinci Viyana kuşatmasından sonra Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya'nın katılmasıyla kurulan ittifakın sür
 • Tökeli İmre

  Tökeli İmre (1657 - 1705) Tökeli İmre 1657'de Kesmark'da doğdu. Avusturya yönetimindeki Protestan Macarların şefiydi. Protestanlar Avustury
 • Selim Giray Han

  Bahadır Giray'ın oğlu olup 1671'de Kırım Hanı olmuştur. 1671 yılında Osmanlı ordusuna katılarak Çehrin kalesinin alınması için görevle
 • 1699

  1699 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
 • Osmanlı-Avusturya Savaşları

  Osmanlı-Avusturya Savaşları 16. yüzyıl - 18. yüzyıl arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya İmparatorluğu arasında savaşılmış s
 • 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı

  1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı Osmanlı İmparatorluğu `nun Karlofça Antlaşması`yla kaybettiği toprakları geri almak amacıyla sa
 • Karlofça

  Karlofça, (Sırpça: Сремски Карловци, Hırvatça: Srijemski Karlovci), Sırbistan'ın kuzeyinde, Voyvodina’nın içinde yer alan ta
 • Karlofça andlaşması

  Karlofça Antlaşması, 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı ile başlarında Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu bulunan diğer Kutsal İttifak devletleri
 • Osmanlı Devleti gerileme nedenleri

  Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi, Osmanlı tarihinde Karlofça Antlaşması’ndan (1699) başlayarak, Yaş Antlaşmasına kadar (1792) geçen sürey
Karlofça
Karlofça