Karduklar

Karduya (Grekçe:Κορδυηνή; İbranice:קרטיגיני) Mezopotamya'nın kuzeyinde, günümüzde Türkiye'nin güneydoğusu ile Irak'ın kuzeyi arasında kalan antik bir bölge. Ermenistan Krallığı'nın güneybatısında yaşamış halkın adını almıştır.

Karduklar, Alp Er Tunga Destanı`nı yazan Saka/İskit Türklerinin bir boyudur. Bugün siyasi mülahazalarla Kürtçülük yapanların iddia ettiği gibi Karduk, Kürtler kelimesine tekabül etmez, kelime olarak Kardu Türkçe`dir. Kaşgarlı Mahmud bunu, zemheri sıralarında su üzerinde yüzen küçük buz parçaları şeklinde izah etmiştir. Ayrıca Kürt kelimeside Türkçe olup kar yığını anlamına gelir ve küremek fiili gibi kür kökenlidir.

}

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Karduklar ilgili konular

 • Türk Destanları

  Türk edebiyatında, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ve yazılı ürünleri göçebe bir kültürün izlerini taşır. Doğa, doğa-in
 • Alp Er Tunga

  Alp Er Tunga, veya Alp er Tonğa, efsanevi bir Türk hakanıdır. "الب Alp" "Alp, yiğit, kahraman, bahadır.", "ار er"
 • Oğuz Han

  Oğuz Han Hun-Oğuz destanı kahramanı. Oğuz Kağan Destanı'nın baş kahramanıdır ve destanda Asya Hun Devleti'nin hükümdarı Mete Han ile öz
 • Alp Er Tunga Destanı

  Alp Er Tunga, veya Alp Er Tonğa (Altay Türkçesi: İlb Er Tonga), efsanevi bir Türk hakanıdır. "الب Alp" (alp, yiğit, kahraman, bahadır), "
 • Karduk

  Karduk kelimesi Babil ve Asur kaynaklarında Kardukh ülke daha doğrusu bölge adı olarak geçer. Cudi dağının arami ve ibranicedeki ismi olan ga
 • Karduklar

  Karduya (Grekçe:Κορδυηνή; İbranice:קרטיגיני) Mezopotamya'nın kuzeyinde, günümüzde Türkiye'nin güneydoğusu ile Irak'ın kuzeyi
 • M.Ö. 625

  Olaylar
 • Saka İskit Devleti

  Tarihteki Türk Devletleri
Karduklar
Karduklar