--}}

Kara Musa Paşa

Kara Musa Paşa, (ö. 1649. İstanbul) I.

`te" target="_blank"> Resmo (Rethimnon) Kara Musa Paşa Camii (``Yunan kaynaklarında "Kara Passa Mosque" şeklinde geçer, bahçesi Türk mezarlığıdır.``)]

Kara Musa Paşa I. İbrahim saltanatında 16 Eylül 1647 - 21 Eylül 1647 tarihleri arasında beş gün sadrazam ünvanını taşımış bir Osmanlı asker ve devlet adamıdır.

Nevesinli Salih Paşa`nın idamı üzerine sadrazam tayin edilmiş ve sadaret mührü kaptan-ı derya sıfatıyla seferde bulunduğu Girit`e deniz yolu ile gönderilmiştir. Ancak Kara Musa Paşa, tayininden 5 gün sonra, haberi almış ancak mührü henüz alamamış iken, 21 Eylül 1647 günü Kandiye kalesi kuşatmasında şehit düşmüştür. Ölümü üzerine gemiler yoldan çevrilerek mühür İstanbul`a geri getirilmiş ve Kara Musa Paşa beklenirken vekaleten sadrazamlık görevini yürüten Hezarpare Ahmed Paşa asaleten sadrazamlığa getirilmiştir.

Bu nedenden dolayı, Kara Musa Paşa Osmanlı sadrazamlarını listeleyen bazı belgelerde yer almaz.

Ayrıca bkz.
İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.