--}}

Kara Ahmed Paşa

Kara Ahmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1552-1553 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Kara Ahmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1552-1553 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Kara Ahmed Paşa, Osmanlı tarihinde Temeşvar fatihi olarak tanınmış değerli bir vezirdi; gerek Macaristan ve gerek İran seferlerinde ve Gürcistan istilasında büyük hizmetleri görülmüştür. Topkapı`da kıymetli çinilerle süslü olan cami bunun olup vefatından az evvel yaptırmaya başlamış ise de tamamını görememiştir; kendisi camii yanında medfundur; Yavuz Sultan Selim`in kızı Fatma Sultan`ı almıştı. Arnavut devşirmelerindendir; yeniçeri ağası, Rumeli beylerbeyi olmuş ve ikinci vezir iken Temeşvar`ı zabt eylemiş, Rüstem Paşa`nın ilk vezir-i azamlığından azli üzerine onun yerine tayin edilmiştir. (960 H. 1552 M.) Rüstempaşanın Tekrar vezirliğe getirilebilmesi için kışkırtılan padşah`ın fermanıyla idam edilmiştir (962 H. 1553 Eylül 28). }

sadrazamlık yılları 1553-1555 olmalı

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.