Kalgay

Kalgay, Kırım Hanlığı'nda hanların birinci veliahtlarına verilen isim.

Kalgay, Kırım Hanlığı'nda hanların birinci veliahtlarına verilen isim. Cengiz Han Yasası'na göre Han'ın küçük kardeşi ya da en büyük oğlu kalgay seçilirdi. Kırım Hanlığı da Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu'ndan doğan Altınordu Devleti'nin halef devletlerinden biri olduğu için veraset hususunda Cengiz Han Yasası uygulanmaya devam edilirdi. Kırım Tatarcasında "(yerime) kalsın" anlamına gelen "kalgay" sözcüğü anılan hanlık 1783 yılında Rusya tarafından ilhak edilene dek 1475-1774 arasında hanlığın metbuu olan Osmanlı Devleti tarafından da tanınan yönetsel bir terim olarak kullanılagelmiştir. 1467 yılında Osmanlı Devleti'ne iltica eden Kırım Hanı Mengli Giray Han'ın oğlu I. Mehmed Giray'ı "kalgay" ilan etmesi ve Osmanlıların da bunu tasdik etmesi üzerine, "kalgaylık" müessesesi fiilen ihdas edilmiştir. Sarayı Akmescit'te (Simferopol) bulunan kalgayların özel vezirleri, memurları ve divanı da olurdu ve yargılama yetkisine de sahiplerdi. Kalgay adaylarına ise Nureddin adı verilirdi. Ayrıca bakınız * Kırım Hanlığı * Kırım Hanları listesi * Osmanlı Devleti * 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

kalgay

Osmanlıca kalgay kelimesinin Türkçe karşılığı.
Eskiden Kırım Hanlığı'nın veliahtlerine verilen ünvan.

kalgay

(Türkçe) Erkek ismi 1. İzci kumandanı. 2. Kırım hanlığında veliahta verilen unvan.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.