Kafzade Abdülhay Çelebi

Kafzade Abdülhay Çelebi Osmanlı Devleti, Türk, Divan Edebiyatı, şairi. 1590 yılında doğmuştur. Nerede doğduğu bilinmemektedir. Şair hakkındaki bilgiler çok azdır. Din eğitimini yörenin ünlü müderrislerinden alan şair ayrıca medrese eğitimi almıştır. Arapça ve Farsça biliyordu. 1631 yılında ölmüştür. Nerede öldüğü bilinmemektedir.

Kafzade Abdülhay Çelebi Osmanlı Devleti, Türk, Divan Edebiyatı, şairi. 1590 yılında doğmuştur. Nerede doğduğu bilinmemektedir. Şair hakkındaki bilgiler çok azdır. Din eğitimini yörenin ünlü müderrislerinden alan şair ayrıca medrese eğitimi almıştır. Arapça ve Farsça biliyordu. 1631 yılında ölmüştür. Nerede öldüğü bilinmemektedir.

Yapıtları

* Hasenat-ı Hasan * Leyla İle Mecnun * Sakiname * Şairler Tezkeresi Bakınız * Abdi * Abdullah Bosnevi * Abdürrahman Eşref * Abdullah Vassaf Efendi * Adem Dede * Arife Hanım * Aydınlı Visali * Edirneli Nazmi * Hıfzı Mehmed Efendi * Hızır reis * Kami * Saruca Kemal * Tatavlalı Mahremi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kafzade Abdülhay Çelebi ilgili konular

 • Kami

  Kami Osmanlı Divan şairi. Asıl adı Mehmettir. 1649 yılında doğmuştur 1724 yılında ölmüştür, Gazelleri, lugazları (manzum, bilmece) ve
 • Çelebi

  Çelebi Türklerde muhtelif sanat ve meslek sahiplerine sembol olmuş bir tabir.Lehçe-i Osmâniye’de; okuma bilen, okumuş, nâzik manâları veril
 • Fetret devri

  Fetret Devri, Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu olan Timur'a yenilip esir d
 • Abdülhay El-Haseni

  Hindistan’da yetişmiş olan alim ve tarihçi. İsmi, Abdülhay bin Fahrüddin bin Abdilali’dir. Peygamber efendimizin torunu hazret-i Hasan’ın
 • Müeyyedzadeler

  Müeyyedzadeler Osmanlı Devletinde yetiştirdiği alimlerle Ünlü bir aile. Müeyyedzadeler ailesinden yetişen alimlerin en Ünlüları şunlardır
 • Abdulhayy Öztoprak

  Abdulhayy Öztoprak (1884, İstanbul - 1961, İstanbul), İstanbul'da Beşiktaş'tan Ortaköy'e giderken, Çırağan sırtlarında bulunan Yahyâ Efen
 • Arife Hanım

  Arife Hanım Osmanlı Devleti Türk Divan Edebiyatı şairi.Doğum tarihi nerede doğduğu bilinmemektedir.16.yüzyılda yaşadığı hakkında kayıt
 • Kafzade Abdülhay Çelebi

  Kafzade Abdülhay Çelebi Osmanlı Devleti, Türk, Divan Edebiyatı, şairi. 1590 yılında doğmuştur. Nerede doğduğu bilinmemektedir. Şair hakk
 • Osmanlı başdefterdarları listesi

  Başdeftardar 14. yy ile 19. yy arasinda Osmanlı Devleti'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine göre bașdefterdar padișahın