--}}

Kütahya Antlaşması

Kütahya Antlaşması (1833) Osmanlı Devletiyle Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Kütahya Antlaşması (1833) Osmanlı Devletiyle Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

Osmanlı Devleti Mora isyanını bastırmak için Mısır valisi Mehmet Ali Paşa`dan yardım istemişti. Mehmet Ali Paşa Bu yardımına karşılık Mora`yı istedi. Fakat Yunanistan bağımsız olunca Mora da Yunanistan`a katıldı ve Mehmet Ali Paşa bu sefer Suriye valiliğini istedi. Osmanlılar Suriye`yi Mehmet Ali Paşa`ya vermek istemeyince Mehmet Ali Paşa saldırıya geçti ve Konya`ya kadar ilerledi. II.Mahmut Mehmet Ali Paşa isyanına karşılık batılı devletlerden yardım istedi. Cevap alamayınca Rusya`dan yardım istedi ve Rusya yardıma geldi. Rusya`nın Osmanlılara yardıma gelmesi üzerine Rusya`nın bölgede nüfuzunun artmasından endişelenen batılı devletler Mehmet Ali Paşa ile Osmanlıları Kütahya Antlaşması ile barıştırdılar.

Antlaşmanın önemli Maddeleri şunlardır:

  1. Mehmet Ali Paşa`ya Mısır ve Girit valilikleri verilecekti.
  2. Oğlu İbrahim Paşa`ya Cidde valiliği ile Adana muhassıllığı (vergi toplama hakkı) verilecekti.İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.