--}}

Kürdistan

Kürdistan ya da Kordestan (Farsça: استان کردستان) İran'ın batısında yer alan eyaleyin adı. Coğrafi isim olarak Kürdistan terimi aynı zamanda orta doğuda yaşayan Kürt kökenli insanların yaşadığı bölgeyi tanımlamak içinde kullanılır.

Kürdistan ya da Kordestan (Farsça: استان کردستان) İran'ın batısında yer alan eyaleyin adı. Coğrafi isim olarak Kürdistan terimi aynı zamanda Orta Doğuda yaşayan Kürt kökenli insanların yaşadığı bölgeyi tanımlamak için de kullanılır. Kürdistan terimi ilk olarak 11. yüzyılda Selçuklular tarafından Kürtlerin yaşadığı bölge anlamında kullanılmıştır. Coğrafi anlamda, herhangi bir yeri tam olarak belirtmek mümkün olmamakla birlikte Kürtlerin yoğun olarak yaşadıgı yer anlamında kullanılagelmiştir. Terim ve harita daha ziyade tarih atlaslarında yer alır.

Kürdistan; Türk, Süryani, Arap, Ermeni ve Kürt toplumlarının içiçe yaşadığı toprakların, Irak'ın kuzeyi (Dohuk, Süleymaniye ve Erbil illeri), İran'ın Kordestan, Batı Azerbaycan, Kermanşah ve Loristan eyaletlerini, Azerbaycanın Karabağ bölgesi (Laçın, Zengilan, Kubadlı, Kelbecer), Türkiye'nin Güneydoğu ve bir kısmı Doğu Anadolu ve Suriye'nın kuzeyini tamamen veya kısmen kapsayan coğrafi bölgeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu kelimeyi kullanan kişilerin kastettiği bölgeler, zaman içinde büyük ölçüde değişmektedir. Türkiye'nin Ankara, Artvin vb. şehirlerini kapsayacak şekilde genişletenler dahi olmuştur.

Günümüzde Kürdistan, siyasi bir bölgenin sınırlarını çizmekten çok coğrafi terim olarak kullanılmaktadır.

Osmanlı döneminde "Kürdistan" kelimesi, Kürtlerin bulunduğu bölgeleri (sınırları belirsiz biçimde) nitelendirmek için resmi düzeyde kullanılıyordu.} Örneğin, 1847 yılındaki Bedirhan isyanının bastırılmasında yararlık gösterenler için ihdas edilen madalya Kürdistan Madalyası adını taşımaktadır.

Cumhuriyet döneminde, Lazistan gibi, diğer bütün etnik takılarla oluşturulan yerel adlar gibi "Kürdistan" da resmi kullanımdan kaldırıldı ve söz konusu bölge coğrafi yön isimleriyle (Şark, Doğu, Güneydoğu) adlandırılmaya başlandı.

Kürdistan teriminin resmi kullanımı

Günümüzde ise İran'ın batısındaki Kürdistan Vilayeti'nin yanısıra, 1970'ten beri Irak'ın kuzeyindeki, sınırları tartışılan ve güncel politik değişimlerden dolayı belli olmayan, Federal Irak Kürdistan Özerk Bölgesi, resmi olarak Kürdistan adını taşımaktadır. Ancak bütün dünya ülkeleri tarafından kabul gören ve ders kitaplarında görülen bu isim Türkiye tarafından kabul görmemekte, Irak'ın bölünmesi yolunda bir adım olarak görülerek tepki çekmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Kürdistan

Ön Asya'da, Kürt halkının yaşadığı coğrafi bölgeye verilen ad.

Kürdistan

Türkçe Kürdistan kelimesinin İngilizce karşılığı.
Kurdistan

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kürdistan
Kürdistan