--}}

Kültür Bakanlığı

Kültür Bakanlığı milli kültürümüzü araştırmak, değerlendirmek ve yaşatmak gayesiyle kurulmuş bakanlık. Kültür Bakanlığı 13 Temmuz 1971 tarihinde kurularak kültür hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığından devralmıştır. 1971’den 25 Kasım 1981 tarihine kadar Kültür Bakanlığı olarak görev yapan bakanlık, bu tarihte kaldırıldı. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile birleştirilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. 1987’de kurulan Özal hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı birbirlerinden ayrılarak “Kü

Kültür Bakanlığı milli kültürümüzü araştırmak, değerlendirmek ve yaşatmak gayesiyle kurulmuş bakanlık. Kültür Bakanlığı 13 Temmuz 1971 tarihinde kurularak kültür hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığından devralmıştır. 1971’den 25 Kasım 1981 tarihine kadar Kültür Bakanlığı olarak görev yapan bakanlık, bu tarihte kaldırıldı. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile birleştirilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. 1987’de kurulan Özal hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı birbirlerinden ayrılarak “Kültür Bakanlığı” ve “Turizm Bakanlığı” olarak ayrı ayrı görev yapmaya başladılar.

Kültür Bakanlığı; milli kültürü yaşatıcı, yayıcı, koruyucu, plan ve proğramlar yapmak gayesiyle kuruldu. Bakanlık ayrıca, kültür alanında yurtiçi ve yurtdışında gerekli üniteleri kurmak; resmi, özel, yerli ve yabancı kişi ve kurumlarla gerekli işbirliği sağlamak; Türk dilinin kendi öz yapısı içinde gelişmesini sağlayacak kurumlarla ortak çalışmalar yaparak dilimizi uydurukça kelimeler akımından korumak. Türk milli kültürünü, manevi değerlerini, örf-adetini ve geleneklerini, sanat ve edebiyatını araştırıcı, tanıtıcı, geliştirici çalışmalarına rehberlik etmek; aşırı bozuk akım ve ideolojilere karşı milli ve manevi değerleri koruyucu tedbirleri almakla görevlidir. Kültür, tarih ve sanat değeri olan eserleri korumak, sanatı yayıcı ve benimsetici çalışmalar yapmaktır. Kütüphaneleri çağın bütün yeniliklerinden yararlanılarak Türk ve dünya milletlerinin hizmetine sunarak kültürümüzü iç ve dış dünyaya tanıtmak, Kültür Bakanlığının görevleri arasındadır.

Bakanlığın görevleri arasında yurt dışındaki kültür hazinelerimizi korumak, soydaşlarımızın da kültür haklarını savunarak onlara her türlü yazılı-basılı eserlerin ulaşmasını sağlamakla yardımcı olmak da vardır.

Kültür Bakanlığı yurt içinde ve dışında görevlerini şu teşkilatlarla yerine getirir: Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Sinema Dairesi Başkanlığı, Milli Kütüphaneler Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri.

Kültür Bakanlığı yurt içinde; Kültür Merkezleri, Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri ile yurt dışında da Kültür ve Tanıtma ateşelikleriyle hizmet vermektedir.

Linkler

http://www.kultur.gov.tr/

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Kültür Bakanlığı

Türkçe Kültür Bakanlığı kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Kultusministerium

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.