Kükürt Trioksit

Kükürt trioksit, suyla tepkimeye girdiğinde sülfürik asidi oluşturan zehirli bir gazdır. Formülü SO3 şeklindedir. Kükürtlü asidi oluşturan sülfit iyonu (SO3 2-) ile karıştırılmamalıdır.

Kükürt trioksit, suyla tepkimeye girdiğinde sülfürik asidi oluşturan zehirli bir gazdır. Formülü SO3 şeklindedir. Kükürtlü asidi oluşturan sülfit iyonu (SO3 2-) ile karıştırılmamalıdır. :\mathrm Gaz halindeki SO3 suda çok yavaş çözünür ve bu nedenle konsantre edilmiş sülfürik asit içine eklenir, böylece H2S2O7 elde edilir. H2S2O7 daha sonra sülfürik asiti oluşturmak için su ile tepkimeye sokulur: :\mathrm :\mathrm Kükürt trioksit genellikle sülfürik asit üretim tesislerinde yakılan elementel kükürtün oluşturduğu kükürt dioksitin (SO2) Vanadyum(V) oksit (V2O5) içeren katalizör kulelerinde yükseltgenmesiyle elde edilir. : \mathrm : \mathrm

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kükürt Trioksit ilgili konular

 • Antimon

  ANTİMON Alm. Antimon, Fr. Antimoine, İng Antimony. Kimyada Sb formülüyle gösterilen bir element. Tabiatta mineraller halinde bulunur. Çok eskide
 • Sülfit

  Sülfit, kimyada kükürtlü asidi oluşturan anyon köktür. Simgesi SO3 2- şeklindedir. Su ile tepkimeye girdiğinde sülfürik asidi oluşturan k
 • Molibden

  Molibden Sert, kırılgan, gümüş beyazı metalik bir element. İlk olarak İsveçli kimyager Carl Wilhelm Scheele tarafından 1778 senesinde molibd
 • Arsenik

  Arsenik Alm. Arsen, Fr. Arsenic, İng. Arsenic. Arsenik periyodik tablodaki 33. element. Toksik ve kanserojenik olan arseniğin simgesi As'dir. Kimyad
 • Borik asit

  BORİK ASİT Alm. Borsaure (f), Fr. Acide borique (m), İng. Boric acid. Ortoborik asit için kullanılan isim. Borik asit, elementel borun bir oksias
 • Sülfirik asit

  Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayya
 • Kromik Asit

  Hakikî kromik asid H2CrO4 olup, sâdece krom trioksidin (CrO3) suda çözünmesiyle elde edilir.Kromid asidin anhidridi krom trioksit (CrO3) dir. Bu
 • Sülfonik Asit

  Sülfonik Asit Alm. Sulfanilsäure, Fr. Acide Sulfonique, İng. Sulfonic acid. Genel formülleri RSO3H olan kükürtlü organik asitlerin genel adı.
 • Sodyum bisülfat

  Sodyum bisülfat, diğer bir adı sodyum hidrojen sülfat (NaHSO4) olan bu kimyasal madde asit tuz karakterlidir. Kuru halde iken güvenli bir şekild
 • Kükürt trioksit

  Kükürt trioksit, suyla tepkimeye girdiğinde sülfürik asidi oluşturan zehirli bir gazdır. Formülü SO3 şeklindedir. Kükürtlü asidi oluştur