Köprülüler Ailesi

Köprülüler Ailes Köprülü Mehmed Paşa ile birlikte ortaya çıkan ve 17. yüzyıl ortalarında iktidara geçen, Osmanlı Devletinin gerilemesini uzun müddet durdurmaya, hatta yeni fetihlere muvaffak olan bir vezir ailesi. Bu aile, birçok azası ile 17. yüzyılın sonuna kadar sadrazam, serdar, sadaret kaymakamı, ve kaptan-ı derya gibi belli başlı devlet vazifelerinde bulunmuş, sonraki asırlarda yine güzide devlet adamları yetiştirmiştir. Köprülüler ailesine adını veren Mehmed Paşa, “K

Köprülüler Ailes Köprülü Mehmed Paşa ile birlikte ortaya çıkan ve 17. yüzyıl ortalarında iktidara geçen, Osmanlı Devletinin gerilemesini uzun müddet durdurmaya, hatta yeni fetihlere muvaffak olan bir vezir ailesi. Bu aile, birçok azası ile 17. yüzyılın sonuna kadar sadrazam, serdar, sadaret kaymakamı, ve kaptan-ı derya gibi belli başlı devlet vazifelerinde bulunmuş, sonraki asırlarda yine güzide devlet adamları yetiştirmiştir.

Köprülüler ailesine adını veren Mehmed Paşa, “Köprülü” lakabını eşinin memleketi ve kendisinin de yerleşme ve işten ayrı kaldığı zamanlarını geçirme yeri olan Amasya sancağına bağlı Köprü kasabasından aldı. Onun ünvanına nisbetle Köprü kasabasına da Vezirköprü denildi.

Osmanlı tarihinde Köprülü Mehmed Paşanın sadrazamlık makamına gelmesinden (14 Eylül 1656) sonraki 1676 yılına kadar olan muvaffakiyetli devreye Köprülüler Devri denilmektedir. Bu aileden Köprülü Mehmed Paşa 1656-1661, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa 1661-1676, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa 1689-1691 yılları arasında sadrazamlık yapmışlardır. Fazıl Mustafa Paşanın Salankamen’de şehid düşmesinden sonra oğulları Numan, Abdullah ve Esad paşalar da çeşitli eyaletlerde valiliklerde bulunup, savaşlarda yararlıklar gösterdiler. Numan Paşanın iki aylık sadrazamlığı da vardır.

Daha sonraları bu aileden Osmanlı Devleti hizmetinde, pekçok memur vazife almıştır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Köprülüler Ailesi ilgili konular