--}}

Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa

Amcazade Hüseyin Paşa II. Mustafa saltanatında, 11 Eylül 1697 - 4 Eylül 1702 tarihleri arasında dört yıl onbir ay onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa
Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa