İstiklal Madalyası Kanunu

Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden bazılarına ve savaş sırasında yararlılık gösterenlere istiklal madalyası verilmesi düşünüldü. Bu konuyla ilgili 66 sayılı kanun 29 Kasım 1920 günü Meclis'te kabul edilip, 4 Nisan 1921 gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden bazılarına ve savaş sırasında yararlılık gösterenlere istiklal madalyası verilmesi düşünüldü. Bu konuyla ilgili 66 sayılı kanun 29 Kasım 1920 günü Meclis'te kabul edilip, 4 Nisan 1921 gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ön yüzünde, üstte Ankara şehrinin, ortada TBMM Binası'nın resmi bulunan madalyanın arkasında zafer ve barışa işaret eden güneş ışınları görülmektedir. Meclis'in sağında 23 Nisan solunda ise 1336 (1920) yazılıdır. Meclis'in altında bulunan dünya haritası bilgiyi, orak ve tırpanlar tarıma önem verileceğini, iki taraftaki meşaleler de barışı anlatır. En altta kağnısıyla birlikte bir köylü kadını görülmektedir. Madalyanın öteki yüzünde ay yıldızla çevrilmiş olarak Misak-ı Milli sınırlarını gösteren Türkiye Haritası vardır. Bu harita üzerindeki tek yıldız Ankara şehrini işaret etmekte, yıldızdan çıkan ışınlardan birisi Kars'a kadar uzanmaktadır. En altta madalyanın yapılış yılı olan 1 Teşrinisani 1338 (1 Kasım 1922) tarihi bulunmaktadır. Çapı 35x55 mm ağırlığı 15.55 gr olan madalya pirinçten yapılmıştır.

Milletvekillerine verilen madalyanın şeridi yeşil, cephede bulunanların kırmızı, cephe gerisinde çalışanların da beyazdır. Cephede görev almış milletvekillerinin madalya şeritleri yarı kırmızı, yarı yeşil renklidir. Sağ göğüs üzerinde taşınır. Medeni haklarını kaybedenlerle cinayet suçundan hükümlü olanlar İstiklal Madalyası'nı taşıma hakkını kullanamazlar.

30 Ocak 1929 gün ve 3579 sayılı kanun gereğince; İstiklal Savaşı'nda (15 Mayıs 1919'dan, 9 Eylül 1922'ye kadar) milli ordu da göre alan alay sancaklarına da birer İstiklal Madalyası verilmiştir.

İLK DEFA İSTİKLAL MADALYASI ALANLAR

TBMM Birinci Devre üyelerinden bazılarına İstiklal Madalyası verilmesi için Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından yazılan tezkere, TBMM'nin 21 Kasım 1923 Çarşamba günü 65. toplantısında görüşülmüş ve yapılan oylama sonucunda Mustafa Kemal ve 23 arkadaşına İstiklal Madalyası verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Buna göre, TBMM Birinci Devre üyelerinden olup Batı Cephesi'nin Kuzey Grubu'nda yararlık gösteren asker milletvekilleriyle, sivil şahıslara 66 sayılı yasanın ikinci ve beşinci maddelerine dayanılarak İstiklal Madalyası verilmiştir.

Bu durumda madalya verilen kişiler şunlardır.

1. Gazi Mustafa Kemal Paşa(Ankara) 2. Fevzi Paşa (Çakmak) (Kozan) 3. İsmet Paşa (İnönü) (Edirne) 4. Ali Paşa Fuat (Cebesoy) (Ankara) 5. Kazım Paşa (Karabekir) (Karesi) 6. Refet Paşa (Bele) (İzmir) 7. Fahrettin Paşa (Altay) (Mersin) 8. Ali Bey (Çetinkaya) (Karahisarı Sahip) 9. Avni Bey ( Zaimler) (Saruhan) 10. Hüsrev (Gerede) Bey (Trabzon) 11. Cavit Bey (Erdel) (Kars) 12. Cafer Tayyar Eğilmez Paşa (Edirne) 13. Hacı Şükrü Bey (Aydınlı) (Diyarbakır) 14. Esat Efendi (İleri) (Aydın) 15. Memduh Necdet Bey (Erbek) (Karahisarı Şarki) 16. Ömer Lütfi Bey (Ergeşo) (Karahisarı Sahib) 17. Selahattin Bey (Köseoğlu) (Mersin) 18. Celal Bayar (Saruhan) 19. Mustafa Necati Bey (Saruhan) 20. Reşad Bey (Kayalı) (Saruhan) 21. Mehmet Vehbi Bey (Bolak) (Karesi) 22. Osmanzade Hamdi Bey (Aksoy) (Ertuğrul) 23. Hüseyin Bey (Gökçelik) (Elazığ) 24. Rıza Bey (Kotan) (Muş)

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İstiklal Madalyası Kanunu ilgili konular

 • Madalya

  Madalya Savaşlarda üstün başarı gösterenlere, önemli bir olay veya yarışma sonunda derece alanlara verilen madeni nişan. Madalya basımı, t
 • İstiklal Madalyası Kanunu

  Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden bazılarına ve savaş sırasında yararlıl
 • İstiklal Madalyası

  Kurtuluş Savaşı`nda yararlılık gösterenlere 4 Nisan 1921 tarihinde çıkarılan 66 sayılı kanuna göre TBMM tarafından verilen madalyadır. K
 • Mesrur İzzet Bey

  Mesrur İzzet Durum (d. 6 Mayıs 1873- ö. 18 Aralık 1952), Türk heykeltıraş, ressam, para, pul ve madalya modelcisi.
 • Ali Suat Ertosun

  Ali Suat Ertosun (d. 13 Nisan 1953; Manisa), Yargıtay üyesi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası

  Devlet Övünç Madalyası, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilen altın kaplama sembol.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası

  Devlet Şeref Madalyası, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilen altın kaplama sembol.
 • Cemil Conk

  Cemil Conk (1873; Üsküdar, Istanbul, – 1963; İstanbul) Türk asker, Kurtuluş Savaşı komutanı.