İstiklal Harbi

İstiklal Harbi Türk Kurtuluş Savaşı da denilen Milli Mücadele harekatının adı. Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda İttifak Devletlerinin yenilmesiyle, yedi cephede çarpışmasına rağmen Osmanlı Devleti mağlup sayılarak, 30 Ekim 1918’de İngilizlerle Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. Yirmi beş maddelik, kayıtsız şartsız teslim olma vesikasından sonra, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın 19 Mayısta Samsun’a çıkm

İstiklal Harbi Türk Kurtuluş Savaşı da denilen Milli Mücadele harekatının adı. Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda İttifak Devletlerinin yenilmesiyle, yedi cephede çarpışmasına rağmen Osmanlı Devleti mağlup sayılarak, 30 Ekim 1918’de İngilizlerle Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. Yirmi beş maddelik, kayıtsız şartsız teslim olma vesikasından sonra, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın 19 Mayısta Samsun’a çıkmasıyla başlayan Hey’et-i Temsiliye devri, savaşlarla 1922’ye, siyasi bakımdan da 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşmasına kadar devam etti.

Detaylı bilgi için bkz. Türk Kurtuluş Savaşı

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İstiklal Harbi ilgili konular

 • Harbi

  Harbi, tüfeğin namlusunu temizlemeye yarayan pirinç çubuğa verilen isimdir. Baş tarafı deliktir.
 • Hacı Fehmi Erzincani

  Hacı Fehmi Erzincani on dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyadan. Asıl ismi, Mustafa Fehmi’dir. Erzincanlı Ünlü Terzi Baba’nın h
 • I. Dünya Harbi

  I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914'de başlayan ve 11 Kasım 1918'de sona eren Avrupa merkezli küresel savaş. II.
 • I. Dünya Savaşı Tankları

  Tank ilk defa Birleşik Krallık tarafından I. Dünya Savaşı sırasında Batı Cephesi'nde ortaya çıkan siper harbi çıkmazını aşabilmek içi
 • Tabl-ı Cenk-i Harbi

  Biten savaştan sonra divan toplantısını haber vermek için çalınan davullara tabl-ı cenk-i harbi denir. 1456da Varnada, baskıncı Kazaklar yen
 • Mihail Nikolayeviç

  Mihail Nikolayeviç adında birden fazla Rus kişi bulunmaktadır:
 • Romanya'nın bağımsızlığını kazanması

  Romanya'nın bağımsızlığını kazanması Romanya'nın 93 Harbi'ne Rusya İmparatorluğu'nın yanında katılması sonucu gerçekleşmiştir. 93 H
 • Mustafa Kemal Şatır

  Mustafa Kemal Şatır (d. 1889, Tavlusun, Melikgazi, Kayseri) - (ö. 17 Ekim 1966), Türk siyasetçi.