--}}

İstanbul Antlaşması (1533)

İstanbul Antlaşması, 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1526 yılında Macaristan, Osmanlı ordusuyla yaptığı Mohaç Savaşını kaybedince bütünlüğünü kaybederek dağıldı.

İstanbul Antlaşması (1533) 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

1526 yılında Macaristan, Osmanlı ordusuyla yaptığı Mohaç Savaşını kaybedince bütünlüğünü kaybederek dağıldı. Bu durum Kanuni Sultan Süleyman`ın liderliğindeki Osmanlı Devletini Macaristan`ın egemenliği konusunda Avusturya ile karşı karşıya getirdi. O zamanlar Avusturya`nı başında Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken`in kardeşi Arşidük Ferdinand bulunuyordu. Ferdinand kendisini Macaristan`ın kralı olarak ilan etmek istiyordu. Osmanlılar ise Macar asili Jan Zapolya`yı desteklediler. Macaristan için yapılan savaşlar hep başarısızlıkla sonuçlanınca Şarlken kardeşi Ferdinand`a Osmanlılar ile anlaşmasını tavsiye etti. O sırada Osmanlıların İran`daki Safevilerle ilişkileri bozulmuştu. Kanuni İran seferine çıkmak istiyordu. Macaristan seferleri Osmanlılara pahalıya mal olduğu için Avusturya ile anlaşmağa karar verdiler.

Bu antlaşmanın şartları şunlardı

  1. Avusturya arşidüğü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacaktı.
  2. Ferdinand, Zapolya`nın Macar kralı olmasını kabul etti.
  3. Ferdinand, Osmanlılara yılda 30.000 duka altın vermeyi kabul etti.
  4. Macaristan ikiye ayrıldı. Birinci kısım Osmanlı Devleti`nin korumasında Zapolya`ya, ikinci kısmı vergi vermek şartı ile Ferdinand`a bırakıldı.İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.