İstanbul Çeşmelerinin Listesi

15.yüzyıl

15.yüzyıl

 • Davut Paşa Çeşmesi


16.yüzyıl

 • Ahi Durmuş Baba Çeşmesi
 • Defterdar Camii Çeşmesi
 • Ekmekçi Sinan Çeşmesi
 • Mehmet Bey Çeşmesi (Kazlı Çeşme)
 • Hacı Bayram Can Çeşmesi
 • Şahsultan Çeşmesi
 • Rüstem Paşa Çeşmesi
 • Yatağan Çeşmesi
 • Semin Ali Paşa Çeşmesi
 • Şah Rah Çeşmesi
 • Uşaki Tekke Çeşmesi
 • Aşık Paşa Çeşmesi
 • Cibali Sivrikoz Çeşmesi
 • Kalın Ali Paşa Çeşmesi
 • Kanuni Süleyman Çeşmesi
 • Gazi Süleyman Han Çeşmesi
 • Süleyman I Çeşmesi
 • İskender Bey Çeşmesi
 • Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Haydar Paşa Çeşmesi
 • Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Kaid (Komutan) Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Fatma Sultan Çeşmesi
 • Fatma Sultan Çeşmesi
 • Ebüssuut Efendi Çeşmesi
 • Takyeci Çeşmesi
 • Yakup Kethüda Çeşmesi
 • Yakup Kethüda Çeşmesi
 • Mesiiı Paşa Çeşmesi
 • Ayakapı Çeşmesi
 • Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi
 • Ağalar Çeşmesi
 • Vezir Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Şehsuvar Bey Çeşmesi
 • Sinan Paşa Çeşmesi
 • Mirahur Ağa Çeşmesi
 • Şeydi Bey Çeşmesi
 • Halil Çevkan Çeşmesi
 • Cüce Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Serhazin Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi
 • Cerrah Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Odabaşı Kasım Bey Çeşmesi
 • Silahtar Yusuf Ağa Çeşmesi
 • Ahırkapı Feneri Çeşmesi

17.yüzyıl

 • Siyavuş Paşa Çeşmesi
 • Ayşe Sultan Çeşmesi
 • Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi
 • Mimar Ağa Çeşmesi
 • Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi
 • Ahmet I Çeşmesi
 • Ebülmeyamin Çeşmesi
 • Ahmet I Çeşmesi
 • Mustafa Paşa Çeşmesi
 • Kaptan Halil Paşa Çeşmesi
 • Darüssaade Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Sadrazam Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Sefer Ağa Çeşmesi
 • Dilsiz Ali Ağa Çeşmesi
 • Osman II Çeşmesi
 • Abbas Ağa Çeşmesi
 • Mehmet Kethüda Çeşmesi
 • Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Kapıağası Çeşmesi
 • Murat IV Çeşmesi
 • Paşa Kethüdası Ali Ağa Çeşmesi
 • Mahpeyker Kösem Valide Çeşmesi
 • Kemankeş Kara Mustafa Paşa Çeşmesi
 • Sultan ibrahim Sünnet Odası Çeşmesi
 • Haseki Sultan Meydan Çeşmesi
 • Beyzade Mehmet Efendi Çeşmesi
 • Ahmet Paşa Çeşmesi
 • Karagöz Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Mimar Mustafa Çeşmesi
 • Köprülü Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Küçük Çeşme
 • Hatice Turhan Valide Sultan Çeşmesi
 • Vezir Süleyman Çeşmesi
 • Ağa Çeşmesi
 • Bey Çeşmesi
 • Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Zembilci Seyyit Ali Çeşmesi
 • Mehmet IV Çeşmesi
 • Kara Mustafa Paşa Çeşmesi
 • Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Otakçılar Mezarlığı Çeşmesi
 • Mehmet Ağa ve Hacı İbrahim Çeşmesi
 • Şatır Hasan Ağa Çeşmesi
 • Beşikçizade Çeşmesi
 • Abdullah Ağa Çeşmesi
 • Çavuşzade Ahmet Efendi Çeşmesi
 • Devoğlu Ali Ağa Çeşmesi
 • Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi
 • Mehmet Kethüda Çeşmesi
 • Sadrazam Hüseyin Paşa Çeşmesi


18.yüzyıl

 • islam Bey Çeşmesi
 • Feyzullah Efendi Çeşmesi
 • Doğramacı Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Hacı Mahmut Çeşmesi
 • Ali Şah Efendi Çeşmesi
 • Çukur Çeşme
 • Mehmet Efendi Çeşmesi
 • Ali Bey Çeşmesi
 • Çorlulu Ali Paşa Meydan Çeşmesi
 • Sipahi Kethüdası Hacı Mustafa Çeşmesi
 • Ahmet III Çeşmesi
 • Hacr Hasan Çeşmesi
 • Hacı Yusuf Ağa Çeşmesi
 • Ser Etibba Ömer1 Efendi Çeşmesi
 • Emine Sultan Meydan Çeşmesi
 • Yahya Zade Çeşmesi
 • Lutfullah Efendi Çeşmesi
 • Veziriazam Ali Paşa Çeşmesi
 • Ahmet III Kütüphanesi Çeşmesi
 • Sadrazam Ali Paşa Çeşmesi
 • Osman Bey Çeşmesi
 • Katip Muslihüddin Çeşmesi
 • Çavuşbaşı Çeşmesi
 • Matbah Emini Halil Ağa Çeşmesi
 • Mirahur Hasan Ağa Çeşmesi
 • Mehmet Ağa Çeşmesf
 • Kethüda Aşup Kadın Çeşmesi
 • İbrahim Paşa Çeşmesi
 • İbrahim Paşa Çeşmesi
 • Ahmet III Çeşmesi
 • Ebubekir Ağa Çeşmesi
 • Ebezade Abdullah Efendi Çeşmesi
 • Valide Saliha Sultan Çeşmesi
 • Beşir Ağa Çeşmesi
 • Elhac Süleyman Efendi Çeşmesi
 • Kethüda Mahmut Paşa Çeşmesi
 • Cağale Zade ibrahim Bey Çeşmesi
 • Nevşehirli İbrahim Paşa Çeşmesi
 • Feyziye Sokağı Çeşmesi
 • Mehmet Kethüda Çeşmesi
 • Abide Hanım Çeşmesi
 • Kürkçübagı Sokağı Çeşmesi
 • Şehzade Mezarlığı Çeşmesi
 • Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi
 • Hekimoğlu Ali Paşa Validesi Çeşmesi
 • Kirimi Çeşmesi
 • Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi
 • La`li Hacı Mustafa Efendi Çeşmesi
 • Valide Salilıa Sultan Çeşmesi
 • Yahya Efendi Çeşmesi
 • Emine Sultan Meydan Çeşmesi
 • Hacı İbrahim Çeşmesi
 • Ahmet Bey Çeşmesi
 • Hacı Beşir Ağa Çeşmesi
 • Hacı Beşir Ağa Çeşmesi
 • Ali Ağa Çeşmesi
 • Hacı Beşir Ağa Çeşmesi
 • Ali Ağa Meydan Çeşmesi
 • Beşir Ağa Çeşmesi
 • Rukiye Kadın Çeşmesi
 • Emine Sultan Çeşmesi
 • Hacı Beşir Ağa Çeşmesi
 • Şeyhülislam Mustafa Efendi Çeşmesi
 • Ahmet Efendi Çeşmesi
 • Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi
 • Kethııda Gülbuy Kadın Çeşmesi
 • Kapıağası Ahmet Ağa Çeşmesi
 • Elhac Mehmet Emin Ağa Çeşmesi
 • Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi
 • Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi
 • Mahmut I Çeşmesi
 • Sadrazam Ahmet Paşa Çeşmesi
 • Beşir Ağa Çeşmesi
 • Hacı Beşir Ağa Çeşmesi
 • Silahtar Kethüdası Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Sadrazam Seyyil Hasan Paşa Çeşmesi
 • Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi
 • Hacı Beşir Ağa Çeşmesi
 • Kapıağası ibrahim Ağa Çeşmesi
 • Hacı Beşir Ağa Çeşmesi
 • Hacı Mehmet Çeşmesi
 • Mahmut I Çeşmesi
 • Hatice Usta Çeşmesi
 • Safiye Sultan Çeşmesi
 • Hacı Seyyit Ahmet Ağa Çeşmesi
 • Sadrazam Mustafa Paşa Çeşmesi
 • Ali Paşa Çeşmesi
 • Kadı Zade Çeşmesi
 • (Bayburtlu Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Mühendis Ali Bey Çeşmesi
 • Osman III Çeşmesi
 • Kethüda Yusuf Ağa Çeşmesi
 • Yusuf Efendi Çeşmesi
 • Mustafa III Çeşmesi
 • Nuğman Ağa Çeşmesi
 • Sadrazam Koca Ragıp Paşa Çeşmesi
 • Mustafa Paşa Çeşmesi
 • Silahtar Yusuf Paşa Çeşmesi
 • Saraylı Şirin Kadın Çeşmesi
 • Sermimar Hacı Mustafa Çeşmesi
 • Haseki İmareti Çeşmesi
 • Kuru Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Zeynep Sultan Çeşmesi
 • Müezzin Zade Mehmet Efendi Çeşmesi
 • Kethüda Hacı Hüseyin Ağa Çeşmesi
 • Kaymakam Mehmet Paşa Çeşmesi
 • imam Zade Çeşmesi
 • Abdülhamit I Sebili Çeşmeleri
 • Hatip Zade Ahmet Ağa Çeşmesi
 • Hatice Kadın Çeşmesi °
 • Dülgeroğlu Camii Çeşmesi
 • Kethüda Canfeda Kadın, Haznedar Şevki Nihal Usta Çeşmesi
 • Esma Sultan Meydan Çeşmesi
 • Hekinıoğlıı Ali Paşa Çeşmesi
 • İdris Ağa Çeşmesi
 • Elhac Mustafa Çeşmesi
 • Nakşi Kadın Çeşmesi
 • Silahtar Seyyit Abdullah Ağa Çeşmesi
 • Şah Sultan Çeşmesi
 • Haznedar Usta Çeşmesi
 • Hazine Vekili Bilal Ağa Çeşmesi
 • Ebubekir Ağa Çeşmesi
 • Mehmet Yazıcı Çeşmesi
 • Abdülhamit I Yatak Odası Çeşmesi
 • Arpacı Mehmet Çelebi Çeşmesi
 • Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi
 • Selim III Çeşmesi

19.yüzyıl

 • Nazır İsmail Efendi Çeşmesi
 • Mihrişah Sultan Çeşmesi
 • Başçı Hacı Mahmut Efendi Çeşmesi
 • Ahmet Bey Çeşmesi
 • Şeyhülislam Esat Efendi Çeşmesi
 • Hatice Sultan Çeşmesi
 • Mustafa Paşa Meydan Çeşmesi
 • Seyyit Mustafa Efendi Çeşmesi
 • Elhac Yakup Efendi Çeşmesi
 • Nefise Hanım Çeşmesi
 • Kethüda Seyyit Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Seyyit Halil Ağa Çeşmesi
 • Merkez Efendi Tekkesi Çeşmesi
 • Ali Efendi Çeşmesi
 • Seyyit Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Kayış Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi
 • Baş Çuhadar Seyyit Ömer Ağa Çeşmesi
 • Hasan Ağa Çeşmesi
 • Hazinedar Fesahat Usta Çeşmesi
 • Kasap başı Hasan Efendi Çeşmesi
 • Nefise Hanım Çeşmesi
 • Hacı Hafız Ahmet Ağa Meydan Çeşmesi
 • İmaret Çeşmesi
 • Dördüncü Kadın Çeşmesi
 • Vezirazam Derviş Paşa Çeşmesi
 • Çevri Usta Çeşmesi
 • ismail Ağa Çeşmesi
 • Derviş Paşa Çeşmesi
 • Seyyit ibrahimoğlu Ömer Çeşmesi
 • Odunkapı Çeşmesi
 • Kasap Başı Çeşmesi
 • Merzifonlu Kara Mustafa Pa§a Çeşmesi
 • Elhac Halil Ağa Çeşmesi
 • Sineperveı Valide Sultan Çeşmesi
 • Mahmut II Çeşmesi
 • Hatice Hanım Çeşmesi
 • Mahmut II Çeşmesi
 • Mahmut II Sebili Çeşmesi
 • Mahmut II Çeşmesi
 • Mahmut II Çeşmesi
 • Hatice Hanım Çeşmesi
 • Mahmut II Çeşmesi
 • Mahmut II Çeşmesi
 • Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi
 • Şerife Ayşe Sıdıka Hanım Çeşmesi
 • Abdullah Ağa ve Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi
 • Hazinedar Hoşnadi Usta Çeşmesi
 • Harbiye Müşürü Ali Paşa Çeşmesi
 • Hakkı Bey Çeşmesi
 • Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi
 • Ahmet Ağa Çeşmesi
 • Musahip Besim Ağa Çeşmesi
 • Hüseyin Bey Çeşmesi
 • Pertevniyaf Valide Sultan Çeşmesi
 • Kethüda Halit Efendi Çeşmesi
 • Abdülmecit Han Meydan Çeşmesi
 • tnce Alemdar Zade Mehmet Paşa Çeşmesi
 • Pertevniyal Kakın Efendi Çeşmesi
 • Veznedar Hüsmen Ağa Çeşmesi
 • Sadrazam Hüsrev Paşa Kütüphanesi Çeşmes
 • Rayet Keşan Kalfa Çeşmesi
 • Hacı Eyüp Zade Şükrü Bey Çeşmesi
 • Alibey Köyü Çeşmesi `
 • Cilvenaz Kalfa Çeşmesi
 • Ahi Çelebi Camii Çeşmesi
 • Tevfik Bey Çeşmesi
 • Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi
 • Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi
 • Hacı Osman Çeşmesi
 • Şerife Zeliha Hanım Çeşmesi
 • Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi
 • Kanuni Süleyman Çeşmesi
 • Baş Musahip Server Ağa Çeşmesi
 • Olanlar Tekkesi Çeşmesi
 • Mercan Mahallesi Çeşmesi
 • Şaban Ağa Çeşmesi
 • Veli Efendi zade Çeşmesi
 • Horhor Çeşmesi
 • Abdülhamit II Çeşmesi
 • Kamil Paşa Çeşmesi
 • Behram Ağa Çeşmesi
 • Çatal Çeşme
 • Ahmet Kethüda Çeşmesi
 • Elhac Mehmet Tevfik Efendi Çeşmesi
 • Şeftali Çeşmesi
 • Yavuz Ersinan Mahallesi Çeşmesi
 • Dayı Ömer ve Nafia Hanım Çeşmesi
 • SuNazırı Elhac Ahmet Galip Paşa Çeşmesi
 • Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi
 • Abdülhamit II Çeşmesi
 • Abdülhamit II Çeşmesi
 • Sadrazam Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi
 • Perestev Kadın Efendi Çeşmesi
 • Eğinli Kasabbaşı Mehmet Ağa Çeşmesi


20. yüzyıl

 • Alman Çeşmesi
 • Sinan Ağa Çeşmesi
 • Aşçıbaşı Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Serandedil Kalfa Çeşmesi
 • Kapıcı ismail Ağa Çeşmesi
 • Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa Çeşmesi
 • Haznedar Şemsi Cemal Usta Çeşmesi
 • Hacı Pertev Bey Çeşmesi
 • Salih Zeki Bey Çeşmesi
 • Halil Ağa Çeşmesi
 • Mahallebici Elhac Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Gülhane Parkı Çeşmesi
 • Ayasofya Üçüzlü Çeşmesi
 • Sun`ullah Efendi ve Osman Ağa Çeşmesi
 • İttifak Çeşmesi
 • Mülazım Osman Nuri Efendi Meydan Çeşmesi
 • Yerköğlü Ahmet Ağa Çeşmesi
 • Mehmet Nuri Çeşmesi
 • Mustafa Rasim Bey Çeşmesi
 • Nazım Bey Meydan Çeşmesi
 • Kürkçübaşı Çeşmesi
 • Beykozlu Mehmet Bey Çeşmesi
 • Safer bin Nebi Efendi Çeşmesi
 • Hace Hanım Çeımesi
 • Faret Zade Çeşmesi
 • Fatih Rüşdiyesi Çeşmesi
 • Softa Sinan Mahallesi Meydan Çeşmesi


Tarihsiz

 • Esircibaşı Meydan Çeşmesi
 • Arabzade Abdürrahman Efendi Çeşmesi
 • Elhac Mahmut Ağa Çeşmesi
 • Kiler Kethüdası Çeşmesi
 • Gümüşlü Sofa Çeşmesi
 • Elhac Hasan Efendi Çeşmesi


Lahika

 • Takkeci Çeşmesi
 • Kapıcı Çeşmesi
 • Hacı Mustafa Çeşmesi
 • Seyyit Ali Çeşmesi
 • Çorlulu Ali Pasa Çeşmesi
 • Valide Kethüdası Çeşmesi
 • Hatice Sultan Sebili Çeşmesi
 • Çırçırsuyu Çeşmesi
 • Darülhadis Çeşmesi
 • Kurukavak ismail Ağa Çeşmesi
 • Mahmut I Çeşmesi
 • Fatma Hatun Çeşmesi
 • Bayburtlu Mustafa Ağa Çeşmesi
 • Feyzullah Ağa Çeşmesi
 • Ebubekir Ağa Çeşmesi
 • Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Süleymaniye Meydan Çeşmesi
 • Berberbaşı Çeşmesi
 • Tegafül Kalfa Çemşesi
 • Kasapbaşı Hasan Efendi Çeşmesi
 • Mahmut II Çeşmesi
 • Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi
 • Hacı ismail Efendi Çeşmesi
 • Ruhi Bey Çeşmesi
 • Bezmialem Valide Çeşmesi
 • Hacı Arif Ağa Çeşmesi
 • Kazım Bey Çeşmesi
 • Hacı Mehmet Çeşmesi
 • Zehra Hanım Meydan Çeşmesi
 • Hacı Hafız Ahmet Efendi Çeşmesi
 • İhramcı Sadık Çeşme`si
 • Bala Tekke Çeşmesi ~
 • Hayrüddin Paşa Çeşmesi
 • Abdülhamit II Meydan Çeşmesi
 • Bodrujn Çeşmesi
 • Pertevniyal Valide Çeşmesi
 • Pertevniyal Çeşmesi
 • Hacı Necip Bey Çeşmesi
 • Hacı Sezai Paşa Çeşmesi
 • Üç Mihraplı Cami Meydan Çeşmesi
 • Ratibe Salih Hanım Çeşmesi
 • Cumhuriyet Çeşmesi
 • Süleyman Faik Paşa Çeşmesi
 • Eczacı Eşref Çeşmesi
 • Çinili Çeşme
 • Ali Paşa Çeşmesi
 • Nakkaş Hasan Paşa Çeşmesi
 • Mehmet Ağa Çeşmesi


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İstanbul Çeşmelerinin Listesi ilgili konular

 • Nusretiye Camii

  Nusretiye Camii, İstanbul’da, Tophane ile Kabataş arasında bulunan câmi. Beyoğlu`na bağlı Tophane semtinde Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde
 • Alman Çeşmesi, İstanbul

  Alman Çeşmesi, İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'nda, Sultan I. Ahmed Türbesi'nin karşısında yer alan çeşme.
 • Esenler, İstanbul

  Esenler, İstanbul'un ilçelerinden biridir. Kuzeyde Bayrampaşa, güneyde Güngören, güneydoğuda Zeytinburnu, batıda Bağcılar ilçeleriyle kom
 • Tophane Çeşmesi, İstanbul

  Tophane Çeşmesi İstanbul’un Tophane Meydanı’nda yer alan Sultan I. Mahmut tarafından 1732 yılında yaptırılmış, bir meydan çeşmesidir.
 • Bereketzade çeşmesi

  Bereketzade çeşmesi Lale Devri`nde yapılan en güzel çeşmelerden biridir. 1732`de Sultan I.Mahmut zamanında halkın su ihtiyacını karşılamak
 • Vaniköy Camii

  Vaniköy Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Caddesi üzerinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidi
 • Ahmet Kemali Efendi Çeşmesi

  Ahmet Kemali Efendi Çeşmesi, Rumeli Kazaskeri, Padişah Başimamı ve aynı zamanda bestekar olan Ahmet Kemali Efendi tarafından 1812 yılında İs
İstanbul Çeşmelerinin Listesi
İstanbul Çeşmelerinin Listesi