İslam Devleti

İslam Devleti, 7. yy'da İslamiyet'in yayılmaya başlaması ile İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından kurulan, hilafetle yönetilen devlet.

İslam Devleti, 7. yy`da İslamiyet`in yayılmaya başlaması ile İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından kurulan, hilafetle yönetilen devlet.İslam Devleti haritası
İslam Devleti haritası
İslam Devleti, başlangıçta Arap ağırlıklı Müslüman toplumundan oluşmuştur. Zamanla civar coğrafyadaki diğer milletleri de kapsayacak şekilde büyümüş, tüm Arabistan`a, kuzey Afrika`ya ve doğu Asya`ya yayılmıştır.

Hilafet

İslam Devleti`nin hükümdarları "halife" olarak adlandırılmıştır. Halife "arkasından başa geçen" anlamında Arapça kökenli bir kelimedir. Halifelik İslami esasların uygulandığı bir tür yönetim şeklidir.

İslam Devleti`nin yönetimi, Hz. Muhammed`in ölümü ile öncelikle Dört Halife`ye, sonrasında Emeviler`e geçmiştir.

Hz. Muhammed`den sonra başa geçen ilk hükümdarlar Müslüman toplumunun ileri gelenleri tarafından seçilirdi. Devletin kuruluşundaki yapısı, Emeviler döneminde değişmiş ve bir saltanata dönüşmüştür. Bu yapı Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar döneminde de devam etmiştir.

Yıkılışı

Osmanlı İmparatorluğu`nun İslam dünyasına hakim olması ve Halife ünvanının Osmanlı İmparatoruna verilmesi ile İslam Devleti, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde erimiştir. Osmanlı İmparatorluğu`nun yıkılıp, 3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından hilafetin kaldırılması ile "Halifelik" ve "İslam Devleti" tarih sahnesinden tamamen silinmiştir.

İslam Devleti`ni meydana getiren topraklardaki halklar Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu`nun yıkılması ile başlayan süreçte bağımsızlıklarını kazanarak günümüz Arap ve Müslüman devletlerinin bir çoğunu meydana getirmişlerdir.

Ayrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İslam Devleti ilgili konular

 • Hilafet

  Birinin yerine geçme anlamına gelmektedir. Hilafet aynı zamanda Hz. Muhammed'in ölümünden sonra bütün müslüman milletlere önderlik etme ve
 • İslam tarihi

  İslam tarihi, İslam dininin ortaya çıkışından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan süreçte, İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge
 • Türk-Arap İlişkileri

  Türk kavimleri ile Araplar arasındaki ilişkiler Cahiliye devrinde İpek Yolu vasıtasıyla ticaret ile sınırlıydı.
 • İslam Devleti

  İslam Devleti, 7. yy'da İslamiyet'in yayılmaya başlaması ile İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından kurulan, hilafetle yönetilen devlet.
 • Araplar (halk)

  Araplar (Arapça: عرب‎, ʿarab), 260 milyonluk tahmini nüfusu ile Orta Doğu'nun en kalabalık halkıdır. Akdeniz'in güneyinde Afrika'da Büy
 • Emevi Halifeler listesi

  Emevi Halifeler listesi Emeviler (Arapça: بنو أميØé/الأمويون, Farsça: اموىان)
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda din

  Osmanlı İmparatorluğu'nda din; Osmanlı Devleti'nde İslamiyet baskın din olmakla birlikte, İslam inancında "semavi dinler" olarak kabul edilen
 • Emevî halifeler listesi

  Emevî halifeler listesi, Emevî hanedanının halifelik unvanına sahip olan hükümdarlarının yer aldığı liste. Dört Halife döneminden (632-6
 • Abbâsîler

  Abbâsîler (Arapça: العبّاسيّون; al-'Abbāsīyūn), Emevî hanedanından sonra başa gelerek İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeli
 • Arap-Türk ilişkileri

  Türk kavimleri ile Araplar arasındaki ilişkiler Cahiliye devrinde İpek Yolu vasıtasıyla ticaret ile sınırlıydı.== Halife Ömer Dönemi ==Öm
İslam Devleti
İslam Devleti