İslam'da Fıkıh Mezhepleri

İslam dininde, fıkıh yani İslam hukuku konusunda anlayış, metod ve uygulama açısından farklı düşüncelere sahip mezhepler bulunur. Bu mezheplerin başlıcaları şunlardır:*Maliki mezhebi (Malikililik)*Hanefi mezhebi (Hanefilik)*Şafii mezhebi (Şafiilik)*Hanbeli mezhebi (Hanbelilik)*Zeydilik (Zeydiyye) *Caferilik (Caferiyye) *Zahiri mezhebi (Zahirilik)Bu mezheplerden Sünni İslam inanışında yaygın olanları: Maliki, Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleridir. Bu nedenle bu dört mezhebe zaman zaman ``dört bü

} İslam dininde, fıkıh yani İslam hukuku konusunda anlayış, metod ve uygulama açısından farklı düşüncelere sahip mezhepler bulunur. Bu mezheplerin başlıcaları şunlardır:Bu mezheplerden Sünni İslam inanışında yaygın olanları: Maliki, Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleridir. Bu nedenle bu dört mezhebe zaman zaman ``dört büyük fıkıh mezhebi`` denmiştir.

Göz AtKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İslam'da Fıkıh Mezhepleri
İslam'da fıkıh mezhepleri