İskilip'te Suyun Hikayesi

İskilip'te Suyun Hikayesi - Tarihi Sular, Çeşmeler ve Diğer Tesisler

İskilip'te Suyun Hikayesi - Tarihi Sular, Çeşmeler ve Diğer Tesisler Arkeolog ve sanat tarihçisi Ali Kılcı tarafından hazırlanıp yazılmış 2007 yılında Ankara'da yayınlanmış bir sanat tarihi kitabıdır. Kitabı İskilip Kültür ve Eğitim Vakfı (İSKEV) yayınlamıştır. 128 sayfa büyük boy. 198 adet fotoğraf, rölöve ve harita ile görsel olarak desteklenmiş zengin bir sanat tarihi çalışmasıdır. Kitap içeriği altı ana bölümde incelenebilir: :Birinci Bölüm: Giriş :Çalışma Yöntemi :Kaynaklar :Su Tesislerini Meydana Getiren Vakıf Sistemi :Sularla ilgili Çeşitli Konular :Su Tesisleri :Anadolu Türk Şehirciliğindeki Su Yapıları :İkinci Bölüm: İskilip Hakkında :İskilip’in Coğrafyası :Kısa İskilip Tarihi :Şehrin Osmanlı Devrindeki Yerleşimi :Üçüncü Bölüm: İskilip’teki Sular ve Su Yolları :Hacı Ali Suyu :Diğer Sular :Dördüncü Bölüm: İskilip’teki Su Tesisleri :Hamamlar :Çeşmeler :Ayaktaki İskilip Çeşmeleri :Yıkılan Bozulan İskilip Çeşmeleri :Kuyular :Musluklar :Sebiller :Şadırvanlar :Yunaklar :Beşinci Bölüm: Değerlendirme :Sonuç :Faydalanılan Kaynaklar :Altıncı Bölüm: Belge Metinler

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İskilip'te Suyun Hikayesi ilgili konular