--}}

Isı

Sıcaklık farkı sonucunda bir cisimden başka bir cisme aktarılan enerji. Sıcak bir cisme soğuk bir cismin yaklaştırılmasıyla sıcak olan soğurken, soğuk olan ısınır.

Alm.Warme (f), Fr.Chaleur (f), İng. Heat.Sıcaklık farkı sonucunda bir cisimden başka bir cisme aktarılan enerji. Sıcak bir cisme soğuk bir cismin yaklaştırılmasıyla sıcak olan soğurken, soğuk olan ısınır. Bu durum cisimlerin arasında bir ısı akışının olması sonucu ortaya çıkar.Yeterli bir süre geçerse, sonunda iki cismin sıcaklığı eşit olur ve ısı akışı durur.Cisimler faz değişikliğine uğrarken(Bkz. Faz), mesela sıvı halden buhar hale geçerken ısı akışı olduğu halde cismin sıcaklığında bir değişme olmaz.Isı ve sıcaklık arasındaki fark, ısının bir enerji biçimi, sıcaklığın ise bir cisimde bulunan enerjinin bir ölçüsü olmasıdır.

Isı birimi:En yaygın olarak kullanılan iki ısı birimi kalori ve British ThermalÜnit�tir (BTU). Kalori; 1 gram suyun sıcaklığını 14,5°C�den 15,5 °C�ye çıkarmak için gerekli olan enerji miktarıdır. BTU ise; bir libre (453,6 gr) suyun sıcaklığını 63° F�den (°F = 1,8 x °C + 32) 64°F�ye (Bkz.Termometre) çıkartmak için gerekli olan enerji miktarıdır.

Bir BTU yaklaşık olarak 252 kaloriye eşittir.Her iki tanım da, sıcaklık değişimlerinin 1 atmosferlik basınç altında ölçümleri şartında geçerlidir. Besinlerin enerji değerleri kilokalori ölçüsüyle verilir. Bir kilokalori 1000 kaloriye eşittir. Milletlerarası sistemde (SI) kalori ve BTU yerine Jul (Joule) kullanılır. 1 kalori yaklaşık olarak 4,1868 jul�e eşittir. Jul, ısı enerjisinin mekanik enerjideki karşılığıdır.

Isı kapasitesi ve özgül ısı:Bir cismin sıcaklığını 1°C artırmak için verilmesi gereken ısıya ısı kapasitesi veya ısı sığası denir. Umumiyetle santigrat derece başına kalori olarak ifade edilir.Cismin birim kütlesinin atom gram, mol gram veya gram olarak alınmasına bağlı olarak sırasıyla; atom ısısı, molar ısı ve özgül ısı tanımlanmış olur.Mesela suyun 15°C deki özgül ısısı 1 cal/g°C�dir.Pekçok maddenin özgül ısısı suyunkinden daha azdır. Metallerin çoğu için özgül ısı (spesifik ısı) 0,1 cal/g°C civarındadır.

Birim miktardaki maddenin faz değişim sırasında aldığı ısı, �erime ısısı� veya buharlaşma ısısı olarak tanımlanır. Mesela 1 gram buzu su haline getirmek için gerekli olan ısı 80 kalori, açık bir kaptaki 1 gram suyu buhar haline getirmek için gerekli olan ısı ise yaklaşık 540 kaloridir.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Isı

Heat

Isı

Türkçe Isı kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ISI] n. soot, black, smut n. work, job; things to do, business, trade, affair, function, working, activity, assignment, commerce, dealing, mission, doings, employment, gig, handiwork, metier, stint, task; occupation, pursuit, profession, post adj. caloric

Isı

bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığınınartmasına, bir iş yapmasına neden olan enerji, hararet; sıcaklık. doğal vücut sıcaklığı, hararet. hastalığın etkisiyle ortaya çıkan vücut sıcaklığı.

Isı

Türkçe Isı kelimesinin Fransızca karşılığı.
chaleur [la]

Isı

Türkçe Isı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Wärme

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Isı
Isı