--}}

İngiliz Uluslar Topluluğu

İngilizce ismi Commonwealth of Nations'dır. Sözlük anlamı "Milletin çıkarı, iyilik"tir. Commonwealth sözcüğü 1513'ten sonra "devlet" anlamında da kullanılmıştır. Dört önemli kullanımı vardır; bunlardan ikisi Britanya ile ilgilidir.

İngilizce ismi Commonwealth of Nations'dır. Sözlük anlamı "Milletin çıkarı, iyilik"tir. Commonwealth sözcüğü 1513'ten sonra "devlet" anlamında da kullanılmıştır. Dört önemli kullanımı vardır; bunlardan ikisi Britanya ile ilgilidir.

Tarihçe

İlk olarak, 1648 İngiliz Devrimi sonrasında, kraliyetin lağvedilmesi ile ortaya çıkan ve Oliver Cromwell'in önce parlamentonun lideri, sonra da diktatör / tek yönetici olarak hüküm sürdüğü, 1658'de Cromwell'in ölümü ve oğlunun onun yerini dolduramamasıyla zayıflayıp, 1660 yılında da kraliyetin yeniden kurulmasıyla yitip giden yönetim şeklini gösterir. Buradaki anlamı "devlet"tir, çünkü var olan devlet artık yoktur ve yerine birşey konması gerekmektedir. Ayrıca, Commonwealth of Australia gibi örneklerde görüldüğü üzere, genel toplum çıkarı gözetilerek ve hukuk temelleri üzerinde kurulmuş bir devlete de Commonwealth adı verilir. 1901'de kıtadaki eyaletlerin birleşmesiyle resmi olarak Commonwealth of Australia adını alan Avustralya'nın yanısıra, ABD'yi oluşturan eyaletlerden 4 tanesi, Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania ve Virginia da kendilerini commonwealth olarak tanımlarlar çünkü halkın genel onayıyla hükümetleri olduğunun altını çizmek isterler.

İkinci kullanımı, bir araya gelmiş devletleri betimlemek içindir. En bilinen ve neredeyse tek bilinen kullanımı, İngiliz uluslar topluluğu denen, eskiden British Commonwealth, şimdilerde Commonwealth of Nations diye bilinen karşılıklı ekonomik etkileşime dayanan oluşumu tanımlamak amaçlıdır. Bunun temeli Britanya ile çok büyük çoğunluğu Britanya'nin sömürgesi olmuş ülkeleri bir araya getiren bir oluşum olması ve bu ülkelerin kendi rızalarıyla üye olmalarıdır. Bu ülkelerin bir kısmı Birleşik Krallık Kraliçesini en üst yonetici olarak tanır. Bu devletlerin her biri farklı şekilde (kraliyet, meşrutiyet, demokrasi, diktatorluk) yönetilir ama yine de oluşum hepsini içine alır.

Üye Ülkeler

Üyelik tarihine ve bölgelere göre sıralama:

Avrupa

*Birleşik Krallık (1931)

Kaynaklar

* Vikipedi

Görüşler

  • Hasan Osman Avatar
    Hasan Osman - 2 ay önce
    Ben Kıbrıs vatandaşıyım Londra da yasıyorum ben oturma izni almam gerekirmi

  • Hasan Osman Avatar
    Hasan Osman - 2 ay önce
    Ben Kıbrıs vatandaşıyım Londra da yasıyorum ben oturma izni almam gerekirmi

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İngiliz Uluslar Topluluğu
İngiliz Uluslar Topluluğu