Ilişkiler

İlişkiler, yazar Erhan Bener'in 2002 yılında Remzi Kitabevi tarafından yayımlanan romanı.

İlişkiler, yazar Erhan Bener'in 2002 yılında Remzi Kitabevi tarafından yayımlanan romanı. Roman, yaşlı kuşaktan roman kahramanları Muzaffer Bey, karısı Zehra Hanım ve İhsan Bey ve artık orta yaşlarını süren çocukları İhsan ve Hümeyra'nın mutsuz hayatlarını bir hastane odasındaki birkaç gün içerisinde anlatır. Eser, 2003 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanmıştır. Seçici Kurul, armağanın esere veriliş nedenini şöyle açıklar:} "İlişkiler, ustaca bir kurgu/anlatımla roman dünyasının zenginliğini ortaya koyuyor. Toplumdaki değişimin yansıdığı hayatların trajedisine içinden bakıyor. Bener'in, "İlişkiler" eseri günümüz insanının temel sorunsallarını dile getiren çözülmenin romanı olarak da adlandırılabilir" Linkler Ömer Türkeş'in tanıtımıyla 'İlişkiler'

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ilişkiler ilgili konular

 • Tereke

  tereke isim Arapça tereke Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt, miras: "Hâlâ eski zenginliğinin hasedini üstüne çeker ve eski terekeler
 • Ümit Özdağ

  3 Mart 1961 yılında Japonya’nın Tokyo şehrinde doğan Özdağ, ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Yüksek öğreni
 • İdris Bal

  İdris Bal 1968 yılında Kütahya'da (Dumlupınar) dünyaya geldi. 1979 yılında Kütahya’da ilkokulu tamamladı ve Yatılı Öğretmen Okulu sın
 • Sıcaklık

  Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüd
 • Bağıntı

  Matematikte iki kümenin Kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesi bağıntı olarak tanımlanır. Bir kümedeki bir öğeyi başka bir kümed
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Teknoloji

  Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına
 • Farsça

  Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı
 • Siyaset Bilimi

  Siyaset bilimi, konusu itibariyle siyaset felsefesiyle çakışmakla birlikte, olması gerekenden çok var olanın saptanması ve açıklanmasıyla u
 • Bilim

  Bilim, yöntemli bilgi... Bilim, yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Önceleri bilgi terimiyle eşanlamda kullanılan bilim terimi