--}}

Ilahiyat

İslam düşüncesinde, din ve ilahi varlığı, yani Allah’ın varlığını ve sıfatlarını konu alan disipline verilen ad. Allah’ın sıfat­larını, varoluşunu, Allah ile diğer varlıkların ilişkilerini konu edinen İslami bilim.

İslam düşüncesinde, din ve ilahi varlığı, yani Allah’ın varlığını ve sıfatlarını konu alan disipline verilen ad. Allah’ın sıfat­larını, varoluşunu, Allah ile diğer varlıkların ilişkilerini konu edinen İslami bilim.

Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji (TDK Sözlüğü). İslam dini ilimlerinin bütününe verilen ad. İlah ve çoğul -at eki Arapça kökenli olmasına karşın İlahiyat şeklindeki bir adlandırma Türkçe dışındaki dillerde bulunmamaktadır. Arapça'da benzer bir manaya gelen Ulum-u Diniyye tabiri kullanılmaktadır.

İslam tarihinde Hz. Muhammed'den hemen sonra doğup gelişen bir kısmı kutsal metin (Kur'an) bir kısmı İslam peygamberinin söz ve davranışları (Hadis) veya İslamiyetin çeşitli felsefi ekollere ve ana akım din anlayışının dışındaki akımlara karşı genel akımı rasyonel metotlarla savunan (Kelam) gibi dalların tümü İslam ilahiyatı içerisinde yer almaktadır.

İlahiyatın Dalları

   * Tefsir : Kur'an-ı Kerim'in yorumu ve yorumuna ilişkin usul bilgisi (metodoloji).
   * Hadis : Muhammed'in söz ve davranışlarını araştırır.
   * Fıkıh : İslam hukuku ile ilgilidir.
   * Kelam : İslam inancını akli metodlar kullanarak savunur.
   * Tasavvuf: İslamiyetin mistik boyutuyla ilgilenir.


Diğer anlamları

ilahiyat

Türkçe ilahiyat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. divinity, theology, divine adj. theological

ilahiyat

tanrıbilim, teoloji.

ilahiyat

Türkçe ilahiyat kelimesinin Fransızca karşılığı.
théologie [la]

ilahiyat

Türkçe ilahiyat kelimesinin Almanca karşılığı.
Theologie

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ilahiyat
ilahiyat