Ikinci Inebahtı Savaşı

İnebahtı Savaşı

Kıbrıs'ın alınması Avrupa'da bir Haçlı donanmasının hazırlanmasına neden oldu. Don Juan komutasındaki Haçlı donanmasında Venedik, İspanya, Malta, Papalık ve diğer İtalya hükümetlerine ait gemiler bulunuyordu. Osmanlı Donanmasının değerli komutanları Perte...

İnebahtı Deniz Savaşı

Osmanlı donanması ile Papalık, Malta, Venedik ve İspanya müttefik donanmalarının İnebahtı (Leponta) denilen yerdeki muhârebesi.Papa Beşinci Piyer, Osmanlıların Kıbrıs’ı kuşatması sırasında hummalı bir faaliyet içine girmiş ve bu devlete karşı yeni bir Haç...

CEZAYİR-İ BAHRİ SEFİD EYALETİ

Osmanlı İmparatorluğu'nda, XIX. yüzyıla kadar Kaptanpaşalığın idaresinde olan bir idare bölümü. XVII. yüzyıl başlarında Gelibolu, Eğriboz, İnebahtı, Karlıeli, Mizistre, Rodos, Midilli, Kocaeli, Biga, Sığla, Sığacık Sakız...

Hacı İvaz Mehmet Paşa

Hacı İvaz Mehmed Paşa (ö. 1743, İnebahtı) I.

Hacı İvazzade Mehmet Paşa

Hacı İvaz Mehmed Paşa (ö. 1743, İnebahtı) I.

İvaz Mehmet Paşa

Hacı İvaz Mehmed Paşa (ö. 1743, İnebahtı) I.

İnebahtı

İnebahtı Deniz Muharebesi (İspanyolca: Batalla de Lepanto, İtalyanca: Battaglia di Lepanto), 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, Korint Kıstağı'nda, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz muharebesidir. II.

Kıbrısın fethi

İnebahtı Deniz Muharebesi (İspanyolca: Batalla de Lepanto, İtalyanca: Battaglia di Lepanto), 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, Korint Kıstağı'nda, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz muharebesidir. II.