--}}

İbrahim Gülşeni

İbrahim Gülşeni, Gülşeni Tarikatı`nın kurucusu ve şair.

İbrahim Gülşeni, Gülşeni Tarikatı`nın kurucusu ve şair.

Hayatı

Doğum yeri kimi kaynaklarda Azerbaycan kimi kaynaklarda Diyarbakır olarak geçmektedir. İki yaşında öksüz kaldı. Amcasının yanında ilköğrenimini tamamladı. Daha sonra bilgisini artırmak amacıyla Maveraünnehir`e gitti. Oradan Tebriz`e geçerek Uzun Hasan`ın yanında kaldı. Şah İsmail yörede egemen olduktan sonra, Gülşeni`yi Şiilik`in yayılmasına engel gördüğü için, idam ettirmek üzere hapsetti. Gülşeni muhafızın yardımıyla buradan kaçarak Diyarbakır`a gitti .

Daha sonra Diyarbakır`dan Mısır`a gecti, çeşitli cami, dergah ve zaviyelerde bulundu. Yavuz Sultan Selim`in Mısır`ı almasından sonra Gülşeni`nin yöredeki saygınlığı arttı. Yerel yöneticiler arasındaki çeşitli anlaşmazlıklar Gülşeni`nin durumunu da etkiledi. Kanuni`nin padişahlığı sırasında İstanbul`a çağrıldı. Çok yaşlanmış olmasına karşın, verdiği vaazlarla çevrede geniş bir saygınlık kazandı. Halvetilik`in bir kolu olarak kendi adıyla anılan tarikatı kurdu; birçok mürşid edindi. Mısır`a döndükten sonra bir veba salgınında öldü.

Eserleri

  • Manevi (40.000 beyitlik bu mesnevi Farsça olarak Mevlana`nın Mesnevi`sine nazire olarak yazılmış, Gülşeniler arasında büyük bir ün kazanmıştır)
  • Arapça Divan (Halil takma adıyla yazılmış, alaylı şiirler)
  • Türkçe Divan (24.000 a€˜i aşkın beyitten oluşmaktadır, dil açısından önemlidir).
şair-taslak edebiyat

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.