İbni Arapşah

İbni Arapşah (asıl adı ``Ahmet Bin Muhammet ed-Dimaşki``) (d. 1389, Şam - ö. 1450, Kahire), Arap bilgini ve şairi.

İbni Arapşah (asıl adı ``Ahmet Bin Muhammet ed-Dimaşki``) (d. 1389, Şam - ö. 1450, Kahire), Arap bilgini ve şairi.

Timur`un Şam`ı almasından (1400) sonra ailesiyle Semerkand`a geçen İbni Arapşah, sağlam bir öğrenim görüp, Türkçe, Farsça ve Moğolca öğrendi. Seyit Şerif Muhammet ül-Cürcani`den ders alıp, bilgisini arttırmak amacıyla uzun bir Türkistan gezisine çıktı (1408). Saray, Astrahan, Kırım, Karadeniz kıyılarını dolaşıp, Edirne`ye giderek Çelebi Mehmet`in sarayına girdi (1412) ve birçok yapıtı Türkçe`ye çevirdi. Divanı Hümayun`da görev aldı, Çelebi Mehmet ölünce (1421) Şam`a dönerek, Mescid el-Kasab`da inzivaya çekildi (yapıtlarının büyük bölümünü o sırada yazdı). Mevlana Ebu Abdullah Muhammet Bin Muhammed el-Buhari`ye bağlanıp (1428-1438), Buhari ölünce (1438) Kahire`ye yerleşti ve Sultan el-Malik el-Çakmak tarafından korundu. Çevresindekileri yermesi nedeniyle Çakmak`a yapılan şikayetler artınca tutuklanıp, beş gün sonra serbest bırakıldıysa da, oniki gün sonra öldü.

Başlıca yapıtları

  • ``Mir`at ül-Edeb`` (Edep Aynası)
  • ``Cilvet ül-Emdah ül-Cemaliye`` (Cemal`e İlişkin Övgülerin Görünüşü)
  • ``Cami ül-Hikayat`` (Öyküler Toplamı)
  • ``El-Telif üt-Tahir fi Şeyh il-Malik uz-Zahir Abi Said`` (Sultan el-Malik el-Zahir Çakmak Üstüne Yapıt)
  • ``Gurret üs-Siyer fi Devlet it-Türk ve`l Tatar`` (Türk ve Tatar Devletlerinin Parlak Tarihi)
  • ``Tercüman ül-Müteram Bin Münteheb il-Ereb fi-Lügat it-Türk vel Acem`` (Arapça-Türkçe sözlük)


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.