--}}

I. Elizabeth

I. Elizabeth, 1558 ve 1603 yılları arasında 45 sene İngiltere tahtında saltanat sürdü.

I. Elizabeth, 1558 ve 1603 yılları arasında 45 sene İngiltere tahtında saltanat sürdü. İngiltere ve İrlanda kraliçesi olan Elizabeth, Sekizinci Henry ve Anne Boley’in kızı. 1533’te doğdu. On altıncı yüzyılda İngiliz kraliçesi olup, mutaassıp bir Katolik olan kızkardeşi Mari Tudor’un 1558’de vefatı üzerine kraliçe oldu ve 1603 yılına kadar saltanat sürdü. Elizabeth, Tudor’un aksine Protestan mezhebine mensub olup, kendisini memleketi dışındaki Protestanların da hamisi sayıyordu. Bu itibarla Katolik olup, Protestanların düşmanı olan İspanya Kralıİkinci Filip’in, amansız rakibiydi. Ancak o tarihlerde denizde ve karada çok kuvvetli olan İkinci Filip’ten çekindiği için yine Filip’in hasmı olan Osmanlıları, İspanyollar üzerine tahrik etmek istedi. Her ne kadar iki devlet arasında bir savaş çıkarmaya muvaffak olamadı ise de, Osmanlı-İspanya dostluk ve ticaret münasebetini büyük ölçüde baltaladı.

Kraliçe Elizabeth, Katoliklik ile Kalven mezhebinden alınmak suretiyle meydana gelmiş olan Anglikan kilisesine muhalefet eden Katolik ve Kalvenistleri cezalandırdı. Bu tarihte, Büyük Britanya Adasında Elizabeth’e rakib olarak İskoçya kraliçesi ve Katoliklerin hamisi, Marie Stuart vardı. Marie, Sekizinci Henry’nin yeğeni olup, Fransa Kralı İkinci Fransuva’nın zevcesi idi. Ancak, 1568 yılında İskoçya’da bir ihtilalin çıkması üzerine, Kraliçe Elizabeth’e sığınan Marie, tevkif edilerek hapsedildi. Burada 18 sene esir kaldıktan sonra Elizabeth’e karşı düzenlenen bir komplonun içinde yer aldığı iddiasıyla öldürüldü.

Kraliçe Elizabeth’in, İspanya aleyhine ayaklanmış olan Felemenkleri desteklemesi iki devletin arasını iyice açtı. Artık harp kaçınılmazdı. Fakat İspanya’nın “yenilmez armada” denilen donanması 1558’de fırtınadan dolayı perişan olduğundan, İngiltere, İspanyol istilasından kurtuldu. 1603 yılında ölen Elizabeth’in kraliçeliği, Osmanlı hükümdarı Üçüncü Murad’la oğlu Üçüncü Mehmed zamanlarına rastlamaktadır.

Taslak bilgi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

I. Elizabeth
I. Elizabeth