--}}

İşkodra

İşkodra ( Arnavutça, Shkodër veya Shkodra;İtalyanca, Scutari; Latince, Scodra ) Arnavutluk Cumhuriyetinin kuzeyinde yer alan bir şehir.

İşkodra ( Arnavutça, Shkodër veya Shkodra;İtalyanca, Scutari; Latince, Scodra ) Arnavutluk Cumhuriyetinin kuzeyinde yer alan bir şehir.

Arnavutluk cumhuriyetinin en eski yerleşim merkezlerinden biri olan İşkodra aynı zamanda ülkenin kuzey kesiminin en önemli sanayi ve kültür merkezidir. İşkodra vilayetinin merkezi olan şehrin nüfusu 90.000'dir.

İşkodra 1479'da Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı topraklarına katıldı. II. Bayezid tarafından yaptırılan cami ile birlikte şehirdeki müslüman nüfus çoğaldı. 19. asırda vilayet merkezi olan İşkodra Balkan Savaşı sırasında Osmanlıların elinden çıktı. 1913 yılında şehir Arnavutluk devletine bırakıldı.

2. Dünya Savaşından sonra Arnavutlukta komünist yönetim kuruldu. 1967 yılında İşkodra'daki camilerin biri dışında hepsi yıkıldı. Komünist yönetimin yıkılmasından sonra şehirdeki tek cami olan Kurşunlu Camii tekrar ibadete açıldı. Günümüzde önemli bir eğitim ve sanayi merkezi olan şehirde bakır tel ve deri fabrikaları bulunmaktadır. Burada üretilen bakır telin büyük bir kısmı ihraç edilmektedir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İşkodra
İşkodra