Iç Tüzük

İç tüzük, eskiden dâhilî nizamname. Meclis, dernek, ortaklık gibi kuruluşların ya da herhangi bir daire ya da kurumun iç işleyişini düzenleyen ve yalnızca bu yapıları bağlayan kurallar bütünüdür.

İç tüzük, eskiden dahili nizamname. Meclis, dernek, ortaklık gibi kuruluşların ya da herhangi bir daire ya da kurumun iç işleyişini düzenleyen ve yalnızca bu yapıları bağlayan kurallar bütünüdür.

Bu türden bir düzenleme olan Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü yasama sürecinin bağlı olacağı usul ve biçim kurallarını içerir. Hukuk kuralları kademelenmesinde anayasa ile yasalar arasında yer alır ve anayasa hukukunun birincil kaynaklarından sayılır. Anayasaya uygunluğu Anayasa Mahkemesi`nce incelenir. Yalnızca yasama meclisinin iç düzenine ilişkin bir işlem olduğundan meclis kararı niteliğini taşır. Bir konunun meclis iç tüzüğünde düzenlenebilmesi için meclisin görev ve yetkileri, yeni çalışma alanı içinde olması gerekir; doğrudan doğruya vatandaşların hukuki durumunu etkileyici hükümlere yer verilemez. Meclis iç tüzüğü cumhurbaşkanının imzalamasına gerek kalmadan Resmi Gazete`de yayımlanır.

hukuk-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

iç tüzük

Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük:
"Meclis iç tüzüğü."-

iç tüzük

Türkçe iç tüzük kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. bylaw, standing orders

iç tüzük

Türkçe iç tüzük kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Geschäftsordnung

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Iç Tüzük ilgili konular

 • Mevzuat

  Mevzuat yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi yukarıdan aşağıya doğru anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve
 • Tüzük

  Tüzük idare tarafından düzenlenen daimi, mücerret, objektif ve genel hükümleri ihtiva eden bir hukuki tasarruf.
 • Iç tüzük

  İç tüzük, eskiden dâhilî nizamname. Meclis, dernek, ortaklık gibi kuruluşların ya da herhangi bir daire ya da kurumun iç işleyişini düzen
 • Anayasa mahkemesi

  Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu
 • özel dedektif

  Özel dedektif, Özel dedektiflik veya yalnızca dedektif, Dedektifler, bulundukları ülkenin, yasalarının el verdiği ölçüde, kendilerinden tal
 • Resmi gazete

  Resmi Gazete hükümet adına yayınlanan devlet gazetesi. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, hükümetin karar ve kararnamelerini, tüzük ve yönet
 • 1961 Anayasası maddeleri - üçüncü kısım

  ÜÇÜNCÜ KISIMCUMHURİYETİN TEMEL KURULUŞUBirinci BölümYASAMAA)Türkiye Büyük Millet MeclisiI. TBMM’nin KuruluşuMadde 63- Türkiye Büy
 • Bülent Arınç

  Bülent Arınç (1948 - .... ) 1948 Bursa doğumlu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Manisa'da serbest avukatl
 • Kanun (hukuk)

  Kanun veya yasa, bir anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler birer
 • Türkiye Cumhurbaşkanı

  Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti devletinin başıdır. Bu mahiyetle Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Ulusu'nun birliğini temsil eder. Tür