--}}

Hristiyanların Islamından Müslümanların Islamına (kitap)

kaynak

kaynak Kitap |
Kitap_adı =Hristiyanların İslam`ından Müslümanların İslam`ına|
Resim  = |
isbn_id  =ISBN 975-6205-11-3 |
Yazarı  =Kollektif|
Basım_tarihi =2005|
Dili   =Türkçe|
Türü   =Din|


Kitap Hakkında Bilgi

İslam`ın ortaya çıkışından günümüze kadar doğu-batı Hristiyan dünyasında oluşturulan İslam / Müslüman imajlarının ortak noktası, bunların oluşumunda, olumlu anlamda Müslümanların hiçbir katkısının bulunmamasıdır. Bu imaj oluşturma sürecinde, dinsel kaygılar kadar siyasi ve varoluşsal kaygılar da işin içine karışmıştır. Bu yüzden de ortaya çıkan imaj; gerçeğin bir yansıması olmaktan ziyade, nesnel temelleri olmayan konjonktürel, kurgusal ve çarpıtılmış bir imajdır.

Aynı şey Hristiyanlar için de geçerli omakla birlikte, Müslümanların kendilerini, olduklarını düşündükleri şekilde anlatmalarını sağlayacak bir ortamın ortaya çıkmış olması, aranan ancak, son zamanlara kadar bulunması mümkün olmayan bir imkan, bir fırsattır. Her ne gerekçe ile olursa olsun böyle bir fırsatın değerlendirilmemesi, sonradan ortaya çıkabilecek bir takım pişmanlıklara yol açabilir.

Diyalogla Müslümanların ve Hristiyanların birbirlerini dinlemek ve tanımak maksadına yönelik böyle bir ortamın oluşturulması, oluşturulan imajların ya hepten ortadan kalkmasına ya değiştirilmesine ya da iki din arasındaki farklılıkların daha belirgin hale gelmesine yol açar ki, bu tür sonuçların her birinin kendi içinde ayrı bir değeri vardır.

Hristiyan dünyanın, -daha önce de vurgulamaya çalıştığımız gibi-, bu faaliyeti bir Hristiyanlaştırma çabası olarak görmeleri de, zikredilen gerçeği değiştirmez. Müslümanlar açısından diyalogdaki gerçek niyet, İslam`ı tebliğ etmek olmasa bile zımnen bir tebliğin varlığını düşünmek de mümkündür. Çünkü İslam tebliğ anlayışı bağlamında meseleye bakıldığında bile, Müslümanların dini tebliğ görevleri, dinlerini diğer insanlara anlatmaktan daha fazla bir şeyi içermez.

Arka Kapaktan alıntı

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.