--}}

Hicri Takvim

Hicri Takvim Hz. Muhammed (sav)'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

Hicri Takvim Hz. Muhammed (sav)'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

Hz. Peygamber, Safer ayının 27.günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Kuba köyüne gelmiş. Burada Kuba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye doğru hareket etmişlerdir.

Hicri Şemsi Takvim

Hz. Peygamberin Kuba'ya geliş günü olan miladi 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan takvim sistemine hicri şemsi takvim denilmektedir.

Hicri Kameri Takvim

Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Pratikte Hicri Takvim olarak bu bilinmektedir.

Hicri Takvimde Aylar

=

Artık Yıl

= Hicri takvimlerde de miladi takvim gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadır. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemde 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 olur.

Kameri Sene

= Ayın dünya etrafında 12 defa dönüşü yaklaşık 354.367 gündür (354 gün 8 saat 48 dakika 34.68 saniyedir). Dünyanın güneş etrafında dönüşü ise 365.2422 gündür.

Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 - 354.367 =) 10.8752 gün daha kısa olduğundan aylar da bazen 29. bazen de 30 gün çekmektedir.

Dış Bağlantılar

Diğer anlamları

hicri takvim

Hicreti başlangıç olarak alan takvim.

hicri takvim

Türkçe hicri takvim kelimelerinin İngilizce karşılığı.
the Hegira calendar, Muslim calendar

hicri takvim

hicreti başlangıç olarak alan takvim.

İlgili konuları ara


Görüşler

 • Mehmet Bayrak Avatar
  Mehmet Bayrak - 1 yıl önce

  Sayın İlgililer
  Yazıda Ay'ın Güneş etrafında dönüşünden bahsedilmektedir.O tarihte Dünya'nın yuvarlaklığı ve Ay'ın onun çavresinde döndüğü bilgisi var mıydı?
  Saygılarımla.


  İlknur KURT Avatar
  İlknur KURT - 1 yıl önce

  evet bu bilgi insanlar tarafından m.ö aristo nun görüşü üzerinden gidilerek ispat edilmiştir saygılarımla.


  İlknur KURT Avatar
  İlknur KURT - 1 yıl önce

  Evet, bu bilgi insanlar tarafından M.Ö Aristo'nun görüşü üzerinden gidilerek ispat edilmiştir.
  Saygılarımla.


  İlknur KURT Avatar
  İlknur KURT - 1 yıl önce

  Evet, bu bilgi insanlar tarafından milattan önce Aristoteles'in görüşü üzerinden gidilerek ispat edilmiştir.
  Saygılarımla.


  İlknur KURT Avatar
  İlknur KURT - 1 yıl önce

  Evet, bu bilgi insanlar tarafından milattan önce Aristo'nun görüşü üzerinden gidilerek ispat edilmiştir.
  Saygılarımla.


 • Mehmet Bayrak Avatar
  Mehmet Bayrak - 1 yıl önce

  Sayın İlgililer
  Yazıda Ay'ın Güneş etrafında dönüşünden bahsedilmektedir.O tarihte Dünya'nın yuvarlaklığı ve Ay'ın onun çevresinde döndüğü bilgisi var mıydı?
  Saygılarımla.


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Hicri Takvim
hicri takvim