--}}

Halil Hamid Paşa

Halil Hamid Paşa (1736 - 1785) küçük yaşlarda İstanbul'a gelmiş, katipliklerde ve Beylikçi maiyetinde çalışmıştır. Sultan I. Abdülhamid zamanında sadrazamlıkta bulunan Osmanlı Vezirlerindendir.

Halil Hamit Paşa (1736 - 1785) I. Abdülhamit saltanatında, 31 Temmuz 1782 - 31 Mart 1785 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Isparta doğumludur. Küçük yaşlarda İstanbul'a gelmiş, katipliklerde ve Beylikçi maiyetinde çalışmıştır. Babadağı'nda görev yaparken Divanı Hümayun Hocalığı rütbesini kazanmıştır. Devlet işlerindeki başarılarından dolayı 1779 yılında Büyük Tezkereci liğe ve Dahiliye Nazırlığı görevlerine getirilmiştir. 1780 yılında Tersane Emini ve bir sene sonra da Dahiliye Nazırı oldu. 1782'de Sadrazamlığa atandı. Daha sonra görevinden azledildi ve Gelibolu'ya sürgün edildi. Bir süre sonra Bozcaada'ya getirildi ve burada başı kesilerek öldürüldü.

Babadağı'nda görev yaparken Divanı Hümayun Hocalığı rütbesini kazandı. Devlet işlerindeki başarılarından dolayı 1779 yılında Büyük Tezkereciliğe ve Dahiliye Nazırlığı görevlerine getirildi. 1780 yılında Tersane Emini ve bir sene sonra da Dahiliye Nazırı oldu. 1782'de Sadrazamlığa atandı. Daha sonra görevinden azledildi ve Gelibolu'ya sürgün edildi. Bir süre sonra Bozcaada'ya getirildi ve burada başı kesilerek öldürüldü.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.