Haci Bektasi Veli

Hacı Bektâş-ı Velî (Farsça: حاجی بکتاش والی Hācī Bektāş-ı Vālī; d. 1209, Nişabur - ö.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: hacı bektaş-ı veli, abdülaziz, ahmet yesevi, felsefe, hacıbektaş, ii. mahmut, menteş, mevlana, mistik, nevşehir, osman gazi
Haci Bektasi Veli
Haci Bektasi Veli

İlgili konuları ara

hacı bektaş-ı veli abdülaziz ahmet yesevi felsefe hacıbektaş ii. mahmut menteş mevlana mistik nevşehir osman gazi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Okuma Önerileri

Bektaşı Veli
3 yıl önce

Hacı Bektâş-ı Velî (Farsça: حاجی بکتاش والی Hācī Bektāş-ı Vālī; d. 1209, Nişabur - ö.

Hacı Bektaş-ı Veli, Abdülaziz, Ahmet Yesevi, Felsefe, Hacıbektaş, II. Mahmut, Menteş, Mevlana, Mistik, Nevşehir, Osman Gazi
Hacı Bektaşı Veli
3 yıl önce

Hacı Bektâş-ı Velî (Farsça: حاجی بکتاش والی Hācī Bektāş-ı Vālī; d. 1209, Nişabur - ö.

Hacı Bektaş-ı Veli, Abdülaziz, Ahmet Yesevi, Felsefe, Hacıbektaş, II. Mahmut, Menteş, Mevlana, Mistik, Nevşehir, Osman Gazi
Mermeri, Suriçi
3 yıl önce

Mermeri ,Diyarbakır ilinin Sur ilçesine bağlı bir köydür. == Tarihi == Seyyid Mahmud Birifkani '' Birifkan Seyyidleri ''adlı eserinde şu bilgi

Cem
3 yıl önce

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bi

Cemiyet
2 yıl önce

Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sü

Cemiyetler
Bayramiyye
2 yıl önce

BAYRAMİYYE Evliyanın büyüklerinden Hacı Bayram-ı Veli'nin ve talebelerinin tasavvufta takib ettikleri yol, tarikat. Hacı Bayram-ı Veli, hocas

Laiklik
1 yıl önce

Devletin dinler arasında ve dini görüşlerle dini olmayan görüşler arasında pozitif veya negatif ayrımcılık yapmaması gerektiği temel dü

Laiklik, 1924, 3 Mart, Avrupa Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Fransa, Fransız Devrimi, Fransızca, Halifeliğin Kaldırılması, Hindistan, eğitim, öğretim, lise, üniversite, cumhuriyet, atatürk, inkılaplar, siyaset, din
Hümayun
3 yıl önce

Hümayun,Türk Musikisindeki basit makamlardandır. Kelime anlamı cennet kuşu ya da uğurlu, saadetli demektir. Bu makam dinleyicide derin keder his

Halk edebiyatı
2 yıl önce

Türklerin XI. yy'dan başlayarak yurt edindikleri Anadolu'da sözlü geleneğin bir devamı olarak günümüze kadar sürdürülen sözlü edebiyata,

Halk edebiyatı, Halk edebiyatı
Mecelle
1 yıl önce

Osmanlı Devleti zamânında, Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından, İslâm Hukûkuna bağlı kalınarak hazırlanan ve

Mecelle, 19. yüzyıl, Ahmet Cevdet Paşa, Fransız, Hanif, Hukuk, Mecelle'nin Genel Kuralları, Medeni Hukuk, Osmanlı Devleti, Taslak, İslam Hukuku