Gümrü Andlaşması

Gümrü Andlaşması, 2 Aralık 1920 Kurtuluş savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında imzalanan antlaşma. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinden sonra Osmanlı Devleti Kafkasya Cephesindeki birliklerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Yeni kurulan Bolşevik rejiminden yardım alan Ermeniler 1920'de Doğu Anadolu'da bazı bölgeleri işgal etmişti. Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir karşısında yenglgiye uğrayınca barış görüşmeleri 22 Kasım 1920'de Gümrü'de başladı. Ermenistan T

Gümrü Andlaşması, 2 Aralık 1920

Kurtuluş savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında imzalanan antlaşma. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinden sonra Osmanlı Devleti Kafkasya Cephesindeki birliklerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Yeni kurulan Bolşevik rejiminden yardım alan Ermeniler 1920'de Doğu Anadolu'da bazı bölgeleri işgal etmişti. Doğu cephesi komutanı Kazım Karabekir karşısında yenglgiye uğrayınca barış görüşmeleri 22 Kasım 1920'de Gümrü'de başladı. Ermenistan Taşnak Hükümeti ile Türkiye arasında imzalanması planlanan Gümrük Anlaşması ile doğudaki harekat sona erdi. Kars sancağının bütünü, anlaşma öncesi Ermenistan'ın elinde bulunan Kulp (Tuzluca) kazası Türkiye topraklarına katıldı. Andlaşmanın 10. maddesiyle Ermenistan, Doğu Anadolu'da bir miktar toprağın Ermenilere verilmesini öngören Sevr Antlaşması'nı yok sayacağını kabul etti. Türkiye sınırları içinde Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu hiç bir bölge olmadığı kabul edildi.

Gümrük Andlaşma ile Erzurum-Bakü demiryolu açıldı. Türkiye-Sovyetler arasında doğrudan bağlantı bu yolla sağlanarak Türkiye'nin bu devletten yardım alması kolaylaştı. Türk kuvvetleri doğudan emin bir şekilde güney ve batıda savaşma olanağı buldular.

Andlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra Ermenistan, Kızıl Ordu'nun denetimine girince burada bir Sovyet Hükümeti kurulduğu için Gümrü Andlaşması onaylanamadı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Gümrü Andlaşması ilgili konular

 • Antarktik Andlaşması

  Antarktik Andlaşması, 1959 1 Aralık 1959 tarihinde Washington'da imzalanan ve Antartika kıtasının silahlandırılmasını önlemeyi amaçlaya
 • Berlin Andlaşması

  Berlin Andlaşması, 3 Haziran 1972 Berlin kentinin A.B.D., Sovyetler Birliği, Fransa ve İngiltere'nin yükümlülüğü altına konduğuna iliş
 • Brüksel Andlaşması

  Brüksel Andlaşması, 17 Mart 1948 17 Mart 1948 tarihinde Brüksel'de imzalanan savunma ve işbirliği andlaşması. İngiltere, Fransa, Hollanda,
 • Doğu Sorunu

  Doğu Sorunu (Eastern Question) Osmanlı Devleti'nin dağılmaya başlamasından sonra büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki rekabetlerini açı
 • Dunkirk Andlaşması

  Dunkirk Andlaşması, 4 Mart 1947 İngiltere ve Fransa arasında 50 yıllığına imzalan ve yeni bir Alman saldırganlığına karşı karşılık
 • Gümrü Andlaşması

  Gümrü Andlaşması, 2 Aralık 1920 Kurtuluş savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasında imzalanan antlaşma. 3
 • İran-Irak Şattülarap Andlaşması

  İran-Irak Şattülarap Andlaşması: bkz. Cezayir Andlaşması
 • Ege Adaları'nın Silahlandırılması

  1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları (Midil
 • Gümrü

  Gümrü (Ermenice: Գյումրի, Rusça: Гюмри, eskiden Александрополь Aleksandropol), Şirak ilinin en büyük şehridir. Başke
 • Aleksandropol

  Gümrü (Ermenice: Գյումրի, Rusça: Гюмри, eskiden Александрополь Aleksandropol), Şirak ilinin en büyük şehridir. Başke