Firavun

Firavun Eski Mısır krallarına (aynı zamanda tanrı konumundadırlar) verilen isim. 'Büyük Ev' anlamını taşıyan firavun kelimesi daha sonra hükümdardan bahsetmek şeklini almıştır.

Firavun Eski Mısır krallarına (aynı zamanda tanrı konumundadırlar) verilen isim. Alm. Pharao (m), Fr. Pharaon (m), İng. Pharaoh. Eski Mısır hükümdarlarına verilen isim. Mısır’a hakim olan 26 firavun sülalesi vardır. Her sülalede çeşitli firavunlar asırlarca hükümdarlık etti. Çoğu insanları kendilerine taptırdı.

Firavun olmak için anne tarafından soylu kan taşımanın daha önemli olduğuna inanılıyor: halktan kimi erkekler tam kan soylu bir kadınla evlenerek tahta çıkabilmişlerdir. Firavunların kutsal ve gizemli kabul edilen bir çok adları vardır. Bunların sonuncusunu tahta çıktıkları zaman alıyorlardı ve genellikle bu ad, o firavunun izleyeceği politikanın bir habercisi olarak görülüyordu. Mesela savaş tanrısı Mantu'nun adını kullanarak Mantuhotep (Mantu hoştur) ismini alan bir firavun askeri seferler yapacağını ilan etmiş oluyordu.

Eski Mısır'da Firavunlar ölene dek idarede kalıyorlardı. Bilinen en uzun iktidar 92 yılla eski krallıktaki son hukumdar Pepi II Neferkare ye aittir. Uzun süre tahtta kalabilmek için her 30 yılda bir sihirli bir tören olan heb-set gençleşme festivali yapılıyordu. Firavun öldüğü zaman cesedi mumyalanıyor, 70 günlük yastan sonra dirilince kullanmak üzere topladığı mallarla birlikte bir lahite konuluyor ve mezar kapatılıyordu.

Eski Mısır'da hükümdarlara verilen addır. Tevrat, İncil ve Kuran'da geçen hikayelerin ve bahsedilen Firavun'un Ramses-II olduğu öne sürülse de henüz kanıtlanamamıştır. Firavunlar hakkında söylenenlerin en doğrusunu Allah bilir. Kur'an'da bildirdiğine göre zulüm ehli (zalim) insanlar olmuşlardır ve bu yüzden Tanrı tarafından cezalandırılmıştır. Firavunlar Eski Mısır'da yarı tanrı yarı insan kabul edilirdi. Her firavunun bir tanrı ile ilişkisi vardı. Örnek: Ramses (Ra), Akhenaton (Aton). Devletin ekonomik olarak güçlü olduğu dönemlerde firavunlar kendi adlarına tapınaklar, sunaklar, heykeller yaptırmışlardır. Öldüklerinde ise firavunlar vadisi adı verilen bir yere gömülmüşlerdir.

Bu konuda daha detaylı bilgi için bakınız: Firavunlar

Diğer anlamları

firavun

Türkçe firavun kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Pharaoh, ruler of ancient Egypt

firavun

eski mısır hükümdarlarına verilen san; iskambil kâğıtlarıyla oynanan bir çeşit oyun.
kibirli, suratsız ve kötü yürekli kimse.
dinsiz, günahkâr, zalim.

firavun

Türkçe firavun kelimesinin Fransızca karşılığı.
pharaon [le]

firavun

Türkçe firavun kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pharao

firavun

1 . Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan.
2 . İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir çeşit oyun.
3 . mecazKibirli, suratsız ve kötü yürekli kimse.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Firavun
firavun