Ferik

Ferik Alm. Kommandierender Generalbzw. Generalleutnant (m.), Fr. Général (m), divisionnaire, İng. Divisional General. Osmanlı Devletinde büyük askeri rütbelerden birinin adı. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Osmanlı ordusunda bir kolorduyu meydana getiren yedi birlikten her biri. Feriklik, yeniçeri ocağının kaldırılmasından (1826) sonra kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye teşkilatında müşir ile mirliva rütbesi arasında tesbit edilmiştir. O

Ferik Alm. Kommandierender Generalbzw. Generalleutnant (m.), Fr. Général (m), divisionnaire, İng. Divisional General. Osmanlı Devletinde büyük askeri rütbelerden birinin adı. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra Osmanlı ordusunda bir kolorduyu meydana getiren yedi birlikten her biri.

Feriklik, yeniçeri ocağının kaldırılmasından (1826) sonra kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye teşkilatında müşir ile mirliva rütbesi arasında tesbit edilmiştir. O sırada iki feriklik mevcuttu, Hassa ferikliği, Mansura ferikliği. 1830-1835 yılları arasında ferikliğin teşrifattaki (protokoldeki) yeri, hakkında kesin bir bilgi yoktur. 1835’te feriklik rütbesi, Anadolu kazaskerliği ve rütbe-i saniyenin sınıf-ı evvel mümeyyizi ile aynı derecede olduğu kabul edildi. Feriklik, Bala rütbesinin kurulmasından sonra 1847’de teşrifattaki yerini kesin olarak bulmuştu. Böylece feriklik; İstanbul payesi, ula evvelliği ve Rumeli beylerbeyliği ile aynı derecede bir rütbe haline geldi. 1903’te müşirlik ile feriklik rütbesi arasında sivilde bala rütbesine eşit olmak üzere birinci feriklik rütbesi kurulmuş ve ilk olarak Tüfekçibaşı Tahir Paşa ile fahri yaverlerden Salahaddin, Şakir ve Nasır paşalara verilmiştir.

Ferikler, paşa ünvanını taşırlar ve kendilerine konuşma sırasında, “Saadetlü paşa hazretleri” denirdi. Yazılarda ise “Saadetlü efendim hazretleri” diye yazılırdı.

Cumhuriyet döneminde birinci ferikler ile feriklerin sahib oldukları ünvanlar kullanılmakla beraber bunlar bir süre daha paşa ünvanını korudular.Nihayet bu ünvanlar efendi, bey vs. ünvanları ile birlikte 1934 tarih ve 5290 sayılı kanunla kaldırıldı.

Ferikin bugünkü karşılığı olarak birinci ferik korgeneral, ikinci ferik ise tümgenaraldir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

ferik

Osmanlıca ferik kelimesinin Türkçe karşılığı.
Tümen (Fırka) kumandanı. Korgeneral. * İnsan kalabalığı. Büyük insan bölüğü.

ferik

kümes hayvanlarının civcivlikten çıkmış yavruları, piliç. gevrek bir elma türü. tümgeneral ya da korgeneral.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ferik ilgili konular

 • Bursa

  Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen
 • Atmosferik damıtma

  Atmospheric distllation
 • Buhar

  BUHAR Alm. Dampf (m.), Fr. Vapeur (f.), İng. Vapor. Bir maddenin, sıvı hâlinden ve bâzı maddelerin ise katı hâlinden sonra geçtikleri gaz hâ
 • Gen

  Gen Alm. Gene (n), Fr. Gene (m), İng. Gene. Hücrenin kromozomlarında bulunan, canlı bireylerin kalıtsal karakterlerini taşıyıp ortaya çıkı
 • Insan

  İnsan, dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine, alet kullanma ve üretme becer
 • Sinir sistemi

  Sinir sistemi uyaranların ve direktiflerin, bir yerden diğerine iletilmesini ve bilgilerin en faydalı şekle sokularak biçimlendirilmesini sağlay
 • Radyo

  Radyo, kablosuz, tek yönlü sözel yayın aracına verilen isim. Elektromanyetik dalga alıcısı veya vericisi; Radyo dalgaları'ndaki ses modülasy
 • Genetik

  Genetik canlıların özelliklerini ve kalıtsal karekterlerini inceleyen, bu karekterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlaya
 • Anemi

  Anemi (Kansızlık) hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilen kriterlerin altında kalmasıd
 • Diyabet

  İnsülin adlı pankreas hormonunun tesirinin çeşitli sebeplerle azalması veya kaybolması neticesi meydana çıkıp, kan şekerinin yükselmesi, i