Fener

Fener Alm. Lanterne (f), Fr. Lanterne, İng. Lantern. Yağmurlu veya rüzgarlı havalarda kullanılan, her tarafı camla kapatılmış mum veya lamba muhafazalı aydınlatma aracı. İnsanlar tarafından çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Avrupa’da Özellikle 16. yüzyıldan itibaren evlerin merdivenleri, sofalar, odalar, güzel fenerlerle donatılmış, daha sonraları özel binaların bahçe ve içleri bunlarla süslenmiştir. Fenerlerin içinde önceleri mum yakılırdı.

Fener Alm. Lanterne (f), Fr. Lanterne, İng. Lantern. Yağmurlu veya rüzgarlı havalarda kullanılan, her tarafı camla kapatılmış mum veya lamba muhafazalı aydınlatma aracı.

İnsanlar tarafından çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Avrupa’da Özellikle 16. yüzyıldan itibaren evlerin merdivenleri, sofalar, odalar, güzel fenerlerle donatılmış, daha sonraları özel binaların bahçe ve içleri bunlarla süslenmiştir. Fenerlerin içinde önceleri mum yakılırdı. Yanıcı yağlara batırılan fitillerin yakılması esasına dayalı fenerler de vardı. Petrolün bulunması bu fenerleri, hem iyice yaygınlaştırdı, hem de gazyağı kullanılmasına sebeb oldu. Bugün de, Özellikle köylerde kullanılan fenerlerde gazyağı yakılmaktadır.

Anadolu’da 20. yüzyıl başlarına kadar, her yerde yaygın olarak fenerin çeşitli tipleri kullanılmıştır. Bekçilerin, yatsı namazına gidenlerin, gezmek için çıkanların, yangına koşanların kullandıkları lambalar, yüzyıllarca insanlara faydalı olmuştur. Ramazan günlerinde, bayramlarda ve mühim günlerde önemli yerler geceleri fenerlerle süslenirdi. İstanbul’un fethinde gemilerde ve surların tarafında fenerlerle yapılan şenlikler Bizanslıları dehşete düşürmüş, gece yarısında hepsinin aniden aynı anda söndürülmesi halkı panik içinde kiliselere koşturmuştur.

Eski zamanlarda yine sokaklarda gezerken el-feneri taşırlardı. Bunlar bildiğimiz normal fenerlerden farklı yapıya sahiptiler. Bu çeşit el-fenerlerinin muşambalı ve camlı olmak üzere iki çeşidi vardı.Camlı olan çeşitleri normal fenere benzerdi. Muşambalı el-fenerleri körüklü bir boru şeklinde olup, katlanarak kapanır ve istenildiği zaman kolaylıkla açılırdı. Bunlara “İşkembe fener” de denilmiştir.Muşamba fenerlerin daire şeklinde olan alt ve üst kısımları pirinç veya gümüşten kabartma işlemelerle süslenirdi.Camlı fenerlerin bugün için de kullanılan elektrik, havagazı, gaz yağıyla yanan çeşitleri vardır.

Elektriğin köylere kadar yayılması, fenerlerin önemini oldukça kaybettirdi. Bugün daha çok gemici feneri ismiyle anılan tipleri bazı yerlerde kullanılmaya devam edilmektedir.

Modern el feneri (lambası): Günümüzde el fenerinin yerini el lambası almıştır. Tipik bir el lambasında önde küçük bir ampul ve arkasında silindirik bir yuvada bir veya daha fazla pil bulunur. Gelişmesini, Georges Leclanhés’in kuru pili (1866) ve Thomas Edison’un ampulü bulmasına borçludur.İlk defa 1890’da piyasaya çıkarılmıştır.Modern cep lambalarında lambanın arkasında bir yansıtıcı ve pilleri ucunda sürekli teması sağlayan bir yay mevcuttur. Dolmakalem büyüklüğünden, 60 cm boyuna kadar değişik boyutlara sahiptir. Evlerde, otomobil sürücüleri, sporcular ve kampcılar tarafından yaygın bir şekilde kullanılır.

Diğer anlamları

Fener

1 . Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı:
"Sigara içilmeyecek, kibrit, fener yakılmayacaktı."- Ö. Seyfettin.
2 . Gemilere yol gösteren ışık kulesi:
"Deniz, bu Japon fenerinden dökülen ışıklar altında ıslak parıltılarla, yanıp sönüyor."- Y. Z. Ortaç.
3 . Tepesinden kulplu kahveci tepsisi, askı.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
fener çekmek feneri nerede söndürdün

Fener

Türkçe Fener kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Fener] n. Phanar, main Greek neighborhood of Istanbul n. lighthouse, lantern, lamp, beacon, cresset, flambeau, glim

Fener

saydam bir maddeden yapılmış ya da böyle bir maddeyle donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı. gemilere yol gösteren ışık kulesi, deniz feneri. tepesinden kulplu kahveci tepsisi, askı.

Fener

Türkçe Fener kelimesinin Fransızca karşılığı.
lanterne [la], fanal [le], lampion [le], phare [le]

Fener

Türkçe Fener kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Laterne

Fener

(Yunanca) Erkek ismi - İçinde ışık kaynağı bulunan şeffaf mahfaza.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.