--}}

Felaket

Diğer anlamları

felaket

Osmanlıca felaket kelimesinin Türkçe karşılığı.
Belâ, musibet, âfet, dâhiye. Bedbahtlık.

felaket

Türkçe felaket kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. disaster, catastrophe, misfortune, calamity
adj. hell of, helluva
n. disaster, calamity, catastrophe, tragedy, plague, affliction, bane, blight, blow, Calvary, casualty, cataclysm, debacle, distress, fatality, fate, harm, hell, misfortune, mishap, scathe, scourge, undoing

felaket

büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay ya da durum, yıkım, bela, afet; şaşkınlık, hayret, aşırılık bildirir.
yıkıma uğrama, alt üst olma.
çok kötü.

felaket

Türkçe felaket kelimesinin Fransızca karşılığı.
catastrophe [la], désastre [le], calamité [la], fléau [le], précipice [le], sinistre [le], malheur [le], épreuve [la]

felaket

Türkçe felaket kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. disaster, catastrophe, misfortune, calamity
adj. hell of, helluva
n. disaster, calamity, catastrophe, tragedy, plague, affliction, bane, blight, blow, Calvary, casualty, cataclysm, debacle, distress, fatality, fate, harm, hell, misfortune, mishap, scathe, scourge, undoing

felaket

Türkçe felaket kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Apokalypse, Desaster, Elend, Fatalität, Gräuel, Heimsuchung, Inferno, Jammer, Katastrophe, Unglücksfall, Unheil, Verderben

felaket

büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay ya da durum, yıkım, bela, afet; şaşkınlık, hayret, aşırılık bildirir.
yıkıma uğrama, alt üst olma.
çok kötü.

felaket

Türkçe felaket kelimesinin Fransızca karşılığı.
catastrophe [la], désastre [le], calamité [la], fléau [le], précipice [le], sinistre [le], malheur [le], épreuve [la]

felaket

Türkçe felaket kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Apokalypse, Desaster, Elend, Fatalität, Gräuel, Heimsuchung, Inferno, Jammer, Katastrophe, Unglücksfall, Unheil, Verderben

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.