Felah-ı Vatan

Felah-ı Vatan Grubu, 1920`de toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusan`ında Milli Mücadele`ye yandaş üyeler tarafından oluşturulan meclis grubudur. Grup başkanlığına Rauf Bey (Orbay) getirilmiştir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Felah-ı Vatan ilgili konular

 • Hüseyin Rauf Orbay

  Trablusgarp Valiliği ve Ayan Meclisi Üyeliği yapmış olan Mehmet Muzaffer Paşa'nın oğludur. 1881 yılında İstanbul'da doğdu.Deniz Harp Okulu
 • Son Osmanlı Meclisi

  Mondros Mütarekesi sonrasında 21 Aralık 1918’de Padişah Vahdettin tarafından, yeni seçimler yapılmak üzere Meclis feshedildi. Yapılan seçi
 • Bekir Sami Kunduh

  Bekir Sami Kunduh ilk T.B.M.
 • Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)

  Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 1920'de son toplantısını yapmış, üyelerinin bazıları İstanbul'daki İtilaf Devletleri tarafından tutuklanmı
 • İstanbul basını

  Milli Mücadele öncesi
 • Felah-ı Vatan

  Felah-ı Vatan Grubu, 1920`de toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusan`ında Milli Mücadele`ye yandaş üyeler tarafından oluşturulan meclis grubudur
 • Kurtuluş Savaşı'nın düzenlenmesi

  Düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı, bugünkü deyimiyle bir gerilla savaşı uygulamıştır. Yerel sivil örgütlenmeler, çetele
 • Veda (roman)

  ''Veda'', Ayşe Kulin'in 2007 yılında yayınlanan romanıdır. "''Esir Şehirde Bir Konak''" alt başlığını taşır.
 • Ömer Mümtaz Tambi

  Ömer Mümtaz Tambi (d. 1859, Adıge - ö. 28 Eylül 1925), Türk siyasetçi.
 • 1920'de Türkiye

  1920 yılında Türkiye'deki olayları.== Siyaset & Olaylar =====Ocak===* 10 Ocak - Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesi yayınlanmaya başladı.* 1