--}}

Eyalet Askerleri

=Yerli Kulu=

Yerli KuluAzabAzab Osmanlı devletinde çoğunlukla garnizon askeri olarak görev yapan bir askeri birimin adıdır. Sözcüğün anlamı "bekar erkek"tir. Daha evlenmemiş genç erkekler azab yazılabilirlerdi. Tersane ocaklarında çalıştırılan askeri sınıfa bekar olmaları koşulu ileri sürüldüğünden ötürü Azab denirdi. anamadde|Azab

Sekban ve tüfekçi

İcareli

Lağımcı

Kuşatma altındaki surlarının altından tünel (lağım) kazmak suretiyle yıkan veya düşmanın açtığı tünelleri kapatan askeri sınıf.

Yer altında yollar açarak fitil ve barutla kale bedenlerini yıkan veya lağım açarak berheva eden lağımcılık, Osmanlı ordusunda çok gelişmişti.

Müsellem

Başlangışta atlı birliklerdi. Daha sonra geri hizmet kıtaları içine alındılar. Savaş zamanında, ordunun önünde giderek yol açmak ve köprü kurmak gibi görevleri vardı

Serhat KuluDeli (Delil)

Gönüllü

Besli

Topraklı Süvarisi

Tımarlı Sipahiler

Sipahiler, Kapıkulu Ocağının bağlı ve eyaletlerde dirlik sahipleri besledikleri atlı askerlerdir. Tımar sahibi süvari askeri. Ordunun en büyük gücünü oluştururlardı.
Ayrıca bakınız--->Sipahi
Tamamı Türk olup Osmanlı ordusunun asıl askeri gücünü oluşturur. Timarlı sipahi veya süvarinin hizmet karşılığı reayadan almış olduğu öşür ve resme dirlik ve sipahinin kendisine de Sahib-i arz denilirdi. anamadde|Tımar

Akıncılaraskeri-taslak Osmanlı-taslak tarih-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Eyalet Askerleri
Eyalet Askerleri