Etiket: Zombi

George Romero

George Andrew Romero (d. 1940), Amerikalı yönetmen, yazar, editor ve aktör. Daha çok `Of the Dead` zombi filmleri ile bilinir, filmlerinde modern toplumlar üstünde zombi felaketlerini anlatır.

Zombi (yaşayan ölü)

Zombi, voodoonun Afro-Caribbean ve Creole ruhani inanç sistemlerinde ölümsüz bir insandır. Bu folklorik zombiler doğaüstü güçler ve şamanistik hekimliği vasıtasıyla, yaşayanlar arasında korku yaratmak amacı ile ölü insan bedenlerinin yeniden canlandırılma...

Zombi (anlam ayrımı)

Zombi, yaşayan ölüler için kullanılan bir terim.

Zombi (anlam ayrım)

Zombi, yaşayan ölüler için kullanılan bir terim.

Rumen mitolojisi

Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Doğrudan Rumen mitolojisi olarak da anılabilir zira kapsadığı toplulukların büyük bir kısmı Rumenler tara...

Romanya mitolojisi

Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Doğrudan Rumen mitolojisi olarak da anılabilir zira kapsadığı toplulukların büyük bir kısmı Rumenler tara...