Etiket: Yeniçeri Ocağı

Devsirme sistemi

Devşirme, Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklardan -özellikle Balkanlar- Hristiyan genç ve yetenekli çocukların toplanması, bu çocukların sıkı bir eğitimden geçirilerek üstün bir asker veya bürokrat oluşturulması sistemidir. Bu sistem ile yetiştirilip...

Rami Kışlası

Rami Kışlası (Diğer adıyla Asâkir - i Mansure - i Muhammediye Kışlası) İstanbul`un Eyüp İlçesi`nde bulunan geçmişi 250 yıldan olan tarihi yapıdır.

Tulumbacı Ocağı

Tulumbacılar, Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'na bağlı olarak Dergâh-ı Âli Tulumbacı Ocağı adıyla 1720 yılında kurulan itfaiye teşkilatıdır. Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da kaldırılmasıyla bu ocak da lağvedildi.

Selçuka Hatun Ribatı

Selçuka Hatun Ribatı Bağdat`ta bulunur.

Melek Girmez

Osmanlı İmparatorluğu`nda yeniçeri ocağının bozulup önüne geçilemez hale geldiği zaman İstanbul Bahçekapı`daki bekar odaları ve çevresi hakkında kullanılan tabir.

Devşirme Sistemi

Devşirme, Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklardan -özellikle Balkanlar- Hristiyan genç ve yetenekli çocukların toplanması, bu çocukların sıkı bir eğitimden geçirilerek üstün bir asker veya bürokrat oluşturulması sistemidir. Bu sistem ile yetiştirilip...

Ağa Hüseyin Paşa

Ağa Hüseyin Paşa (1776, Edirne - ???), Silahşör Osman Ağa`nın torunu ve Hacı Mustafa Ağa`nın oğludur. Hüseyin Yeniçeri Ocağı`nın yedi büyük ağalıklarından kelkethudasi iken ocaktaki sayılı fırtınaları birer bahane ile zararsız hale getirmeye başlamıştı. A...

Osmanlı Ordusu

Osmanlı Devleti Ordusu veya resmi adıyla Ordu-yi Hümâyûn (Osmanlıca: اردوي همايون) Osmanlı Devleti'nin ordusudur. Osmanlı Devleti Ordusu'nun tarihi iki ana döneme ayrılabilir. Klasik Dönem,...

Cebeci Ocağı

Cebeci Ocağı Osmanlı askerî teşkilâtında, silâhların tedariki, muhafazası ve sefer zamanında cepheye götürülmesiyle vazifeli kapıkulu ocağı. Ocağın mensuplarına, "Cebeciler" denilmektedir.

Yeniçeriler

Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah'a bağlı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesi ile alınan çocukların küçüklükten alınarak yetiştirilmesi ile oluşturulur. Dev...

Osmanlı'larda ordu

Osmanlı ordusu başlangıçta aşiretlerden gelen atlı birlikler ile gönüllü yaya askerlerden oluşurken 14. yüzyılın ortalarından itibaren büyük bir gelişme gösterdi. En gelişkin dönem sayılan 16. yüzyılda Osmanlı ordusu, büyük çoğunluğu İstanbul’da bulunan k...

Askerlik

→Bu madde askerlik hizmeti ile ilgilidir. Kavramın daha geniş açıklaması için asker maddesine bakınız.

sekban

Sekban (Farsça seg-ban: "köpek bakıcısı"), Yeniçeri ocağının altmış beşinci ortası mensubuna verilen ad.