Etiket: Vampir

Romanya mitolojisi

Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Doğrudan Rumen mitolojisi olarak da anılabilir zira kapsadığı toplulukların büyük bir kısmı Rumenler tara...

Porfiria

Fotosensitivite ve nöropsikiyatrik bulgular sebebiyle vampir mitlerinin yayılmasına sebep vermiş olan kalıtsal porfirin sentez bozukluğu hastalığı.

Louis de Pointe du Lac

Louis de Pointe du Lac, Anne Rice`ın Vampir Günceleri`nde yer alan bir Vampirdir.

Kont Orlok

Kont Orlok, Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi isimli filmin baş karakteridir.

Nosferatu

Nosferatu; Yunanca nosophoros, veba taşıyıcı kelimesinden gelmektedir. Aynı zamanda Nosferatu doğuştan vampir olanlara verilen isimdir.

Kappa

Kappa şu anlamlara gelebilir:

Angel

Angel şu anlamlara gelebilir:

Blade

Marvel Comics tarafından yaratılmış bir çizgi roman karakteridir.