Etiket: Tuğra

Cedid Eşrefi

Cedid Eşrefi, (Cedit Zolota), Osmanlı dönemindeki gümüş paralardan biridir. III.

İsmail Hakkı Altınbezer

İsmail Hakkı Altınbezer (1869, İstanbul - 1946, İstanbul), Türk hattatı, tezhip sanatçısı ve tuğrakeşidir.

Sikke-i cedit-i zer-i İslambol

1715'de basılan altın paralar hakkında kullanılan tabir. Sikke-i cedit-i zer-i İslambol'da denirdi.

Osmanlı Devleti nişanı

Osmanlı Devlet Nişanı, 19. yüzyılda Avrupa Birleşik Krallık devlet geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Osmanlı Devleti için hazırlanmıştır. Ondan önce, padişahların tuğraları devlet nişanı yerine geçiyordu.

Kılıçlı Mecidi nişanı

Gümüşten birinci Rütbe`den Kılıçlı Mecidi Nişanıdır. Atatürk`ün üstün başarıları nedeniyle

Cedit İslâmbol

1715`de basılan altın paralar hakkında kullanılan tabir. Sikke-i cedit-i zer-i İslambol`da denirdi. 1696 da bastırılan sikkeler para sorununu çözememiş ve payitahtta basılan altınlara diğer sikkeler dahi mağşuşiyetten kurtulamamış olduğu için bir yüzüne t...

Cedit Eşrefi

I. Mustafa namına basılan tuğralı ilk altın para. 1691 de basılan yıldızlı altına Venedik Dukası veya Şerifi adı verilmiştir.

Altınbezer, İsmail Hakkı

İsmail Hakkı Altınbezer (1873, İstanbul - 1946, İstanbul ), Türk hattatı, tezhip sanatçısı ve tuğrakeşidir. Hattat İlmî Efendi'nin oğlu olan İsmail Hakkı Altınbezer, Fatih Rüştiyesi'nde öğrenim görüp, hat çalışmalarında ilk kez babasından ders aldı.

Altın Liyakat nişanı

Atatürk'e 17 Ocak 1916'da padişah V. Mehmet Reşat tarafından verilen

Akûli Camii

Akûli Camii, Bağdad, Şorca'da Akûliye Mahallesi'nde bulunur.

Osmanlı Devlet Arması

Osmanlı Devlet Nişanı, 19. yüzyılda Avrupa devlet geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Osmanlı Devleti için hazırlanmıştır. Ondan önce, padişahların tuğraları devlet nişanı yerine geçiyordu.

ferman

Ferman Alm. Ferman (m), Fr. Firman (m), İng. Firman. Padişahların herhangi bir iş hakkında tuğra veya nişanını taşıyan yazılı emri. Ferman; Farsça bir kelimedir. Emir, irade ve buyruk demektir. Ferman kelimesi, İlhanlılar tarafından,İslamiyeti kabul et...